Základní škola Hošťálková

Konzultační hodiny

Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence
Radomír Daňa výchovný poradce pondělí 14.00–15.00
Eva Tomanová medodik prevence pondělí 14.00–15.00