Základní škola Hošťálková

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy
Ředitelka Mgr. Dana Černíková zakladni.skola@hostalkova.cz
Zástupce ředitele Mgr. Tomáš Sobotka sobotkat@zshostalkova.org

 

Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce Mgr. Radomír Daňa dana@zshostalkova.org
Metodik prevence Mgr. Eva Tomanová tomanova@zshostalkova.org

 

Učitelé I. stupně
Mgr. Pavlína Holoubková učitelka 1. stupně třídní učitelka 2. A
Mgr. Darina Machálková učitelka 1. stupně třídní učitelka 5. třídy
Mgr. et Mgr. Daniela Mrlinová učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. A
Mgr. Alena Šimková učitelka 1. stupně třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Jana Marková učitelka 1. stupně třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Pavlína Žambochová učitelka 1. stupně třídní učitelka 2. B
Mgr. Pavlůsková Jana učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. B

 

Učitelé II. stupně
Mgr. Eva Tomanová ČJ, OV třídní učitelka 9. A
Mgr. Dana Černíková M třídní učitelka 9. B
Mgr. Jarmila Hrachovcová ČJ, Dě, OV, RV, PV třídní učitelka 6. A
Mgr. Tomáš Sobotka TV, Ze  
Mgr. Radomír Daňa M, PV, Inf  
Mgr. Radka Orságová ČJ, RV třídní učitelka 7. A
Mgr. Šárka Haplová AJ, VV třídní učitelka 7. B
Mgr. Kubíčková Zuzana Př, Fy, TV, PV třídní učitelka 8. A
Mgr. Ondřej Koňařík NJ, Dě třídní učitel 8. B
Mgr. Pavla Hendrychová M, AJ třídní učitelka 8. C
Ing. Slavomíra Zbranková Che, koordinátor EVVO  
Ing. Zuzana Kalinová Fy, Př, VV, PV  
Mgr. Sobotková Elena Př, PV  
Mgr. Petr Topič M, Inf  
Mgr. Lenka Aujeská AJ, RV třídní učitelka 6. B
BcA. Karolína Pařenicová VV, PV, HV  
Mgr. Eva Hučíková TV, PV, RV, SH  
Polonyová Kamila HV  
Ing. Kulišťáková Michaela Ze, Př, PV  

 

Asistenti pedagoga
Petra Čablíková školní asistent  
Bc. Renata Graclíková asistent pedagoga 5. třída

 

Školní družina a klub
Bc. Michaela Křupalová vedoucí školní družiny a klubu
Mgr. Iveta Váňová vychovatelka
Bc. Renata Graclíková vychovatelka ve školním klubu
Šmiřáková Eva vychovatelka

 

Projekt: Dětský klub a příměstské tábory v Hošťálkové
BcA. Karolína Pařenicová vychovatelka, „Klubáč“ pro žáky 4.–5. třídy