Základní škola Hošťálková

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy
Ředitelka Mgr. Dana Černíková zakladni.skola@hostalkova.cz
Zástupce ředitele Mgr. Tomáš Sobotka sobotkat@zshostalkova.org

 

Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce Mgr. Radomír Daňa dana@zshostalkova.org
Metodik prevence Mgr. Eva Tomanová tomanova@zshostalkova.org

 

Učitelé I. stupně
Mgr. Pavlína Holoubková učitelka 1. stupně třídní učitelka 4. A
Mgr. Darina Machálková učitelka 1. stupně třídní učitelka 2. třídy
Mgr. et Mgr. Daniela Mrlinová učitelka 1. stupně třídní učitelka 3. A
Mgr. Alena Šimková učitelka 1. stupně třídní učitelka 4. B
Mgr. Jana Marková učitelka 1. stupně třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Pavlína Žambochová učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Jana Pavlůsková učitelka 1. stupně třídní učitelka 3. B

 

Učitelé II. stupně
Mgr. Eva Tomanová ČJ, OV, RV třídní učitelka 7. A
Mgr. Dana Černíková M, INF  
Mgr. Jarmila Hrachovcová ČJ, Dě, OV, RV, PV, PP třídní učitelka 8. A
Mgr. Tomáš Sobotka TV, Ze  
Mgr. Radomír Daňa M, PV, INF  
Mgr. Radka Orságová ČJ, RV třídní učitelka 9. A
Mgr. Šárka Haplová AJ, VV třídní učitelka 9. B
Mgr. Zuzana Kubíčková Př, Fy, TV, PV třídní učitelka 6. A
Mgr. Ondřej Koňařík NJ, Dě  
Mgr. Pavla Hendrychová M, AJ  
Ing. Slavomíra Zbranková Che, PV, koordinátor EVVO  
Ing. Zuzana Kalinová Fy, Př, VV, PV  
Mgr. Vrajíková Lucie AJ  
Mgr. Petr Topič M, INF, ICT koordinátor  
Mgr. Lenka Aujeská AJ, RV, VV, PV třídní učitelka 8. B
Mgr. Lenka Babicová M, F třídní učitelka 6. B
Bc. Eva Šmiřáková NJ, OV třídní učitelka 7. B

 

Asistenti pedagoga
Petra Čablíková vychovatelka ŠD  
Bc. Renata Graclíková asistent pedagoga  
Mgr. Jitka Palová asistent pedagoga

 

Vendula Galdová asistent pedagoga  
Alžběta Stříteská asistent pedagoga  

 

 

Školní družina a klub
Bc. Michaela Křupalová vedoucí školní družiny a klubu
Mgr. Iveta Váňová vychovatelka
Bc. Renata Graclíková vychovatelka ve školním klubu