Základní škola Hošťálková

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy
Ředitelka Mgr. Dana Černíková zakladni.skola@hostalkova.cz
Zástupce ředitele Mgr. Tomáš Sobotka sobotkat@zshostalkova.org

 

Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce Mgr. Radomír Daňa dana@zshostalkova.org
Metodik prevence Mgr. Eva Tomanová tomanova@zshostalkova.org

 

Učitelé I. stupně
Mgr. Jitka Macková učitelka 1. stupně třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Darina Machálková učitelka 1. stupně třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Dana Mrlinová učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Alena Šimková učitelka 1. stupně třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Jana Marková učitelka 1. stupně třídní učitelka 4. třídy

 

Učitelé II. stupně
Mgr. Eva Tomanová aprobace ČJ–OV třídní učitelka 7. A
Mgr. Lenka Babicová aprobace M–F třídní učitelka 7. B
Mgr. Jarmila Hrachovcová aprobace ČJ–křesťanská vých., D třídní učitelka 8. A
Mgr. Tomáš Sobotka aprobace TV–Př třídní učitel 8. B
Mgr. Radomír Daňa aprobace M–INF, metodik ICT třídní učitel 8. C
Mgr. Radka Orságová aprobace ČJ–RV třídní učitelka 9. A
Mgr. Šárka Haplová aprobace AJ–VV třídní učitelka 9. B
Mgr. Petr Graclík aprobace TV–Z, INF třídní učitel 6. A
Mgr. Ondřej Koňařík aprobace NJ–D třídní učitel 6. B
Mgr. Pavla Hendrychová aprobace M–AJ třídní učitelka 6. C
Bc. Marie Mikulcová aprobace F–Př, vyučuje M, F  
Mgr. Dana Černíková aprobace M–F, INF  
Ing. Zuzana Kalinová člověk a příroda, vyučuje Př a CH  
Bc. Denisa Tučníková aprobace ČJ–VV, HV  
Mgr. Zuzana Kubíčková vyučuje přírodopis a fyziku  
Mgr. Vlasta Mrlinová aprobace D–NJ  
Mgr. Elena Najtová aprobace M–PV  
Mgr. Pavlína Žambochová aprobace AJ a učitelka I. stupně  
Mgr. Jiří Mládenka aprobace TV–Z  

 

Asistenti pedagoga
Markéta Kratinová asistent pedagoga 8. A
Mgr. Jitka Palová asistent pedagoga 8. B
Petra Čablíková asistent pedagoga 8. C
BcA. Karolína Pařenicová asistent pedagoga 9. A
Bc. Renata Kovaříková asistent pedagoga 3. třída

 

Školní družina a klub
Bc. Michaela Křupalová vedoucí školní družiny a klubu
Mgr. Iveta Váňová vychovatelka
Bc. Renata Kovaříková vychovatelka ve školním klubu

 

Projekt: Dětský klub a příměstské tábory v Hošťálkové
Mgr. Zuzana Kubíčková vychovatelka, „Klubáč“ pro žáky 4.–5. třídy

 

Rodičovská dovolená
Ing. Slavomíra Zbranková CH, koordinátor EVVO