Základní škola Hošťálková

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy
Ředitelka Mgr. Dana Černíková zakladni.skola@hostalkova.cz
Zástupce ředitele Mgr. Tomáš Sobotka sobotkat@zshostalkova.org

 

Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce Mgr. Radomír Daňa dana@zshostalkova.org
Metodik prevence Mgr. Eva Tomanová tomanova@zshostalkova.org

 

Učitelé I. stupně
Mgr. Pavlína Holoubková učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. A
Mgr. Darina Machálková učitelka 1. stupně třídní učitelka 4. třídy
Mgr. et Mgr. Daniela Mrlinová učitelka 1. stupně třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Alena Šimková učitelka 1. stupně třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Jana Marková učitelka 1. stupně třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Pavlína Žambochová učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. B

 

Učitelé II. stupně
Mgr. Eva Tomanová aprobace ČJ–OV třídní učitelka 8. A
Mgr. Dana Černíková aprobace M–F, INF třídní učitelka 8. B
Mgr. Jarmila Hrachovcová aprobace ČJ–křesťanská vých., D třídní učitelka 9. A
Mgr. Tomáš Sobotka aprobace TV–Př třídní učitel 9. B
Mgr. Radomír Daňa aprobace M–INF, metodik ICT třídní učitel 9. C
Mgr. Radka Orságová aprobace ČJ–RV třídní učitelka 6. A
Mgr. Šárka Haplová aprobace AJ–VV třídní učitelka 6. B
Mgr. Petr Graclík aprobace TV–Z, INF třídní učitel 7. A
Mgr. Ondřej Koňařík aprobace NJ–D třídní učitel 7. B
Mgr. Pavla Hendrychová aprobace M–AJ třídní učitelka 7. C
Mgr. Zuzana Kubíčková vyučuje přírodopis a fyziku  
Ing. Slavomíra Zbranková chemie  
Ing. Zuzana Kalinová člověk a příroda, vyučuje Př a CH  
Mgr. Elena Najtová aprobace M–PV  
Mgr. Petr Topič aprobace M–INF  
Mgr. Lenka Aujeská aprobace AJ  
BcA. Karolína Pařenicová vyučuje VV  
Bc. Eva Hučíková aprobace APA, vyučuje TV a RV  
Mgr. Vlasta Mrlinová aprobace NJ  

 

Asistenti pedagoga
Markéta Kratinová asistent pedagoga 9. A
Mgr. Jitka Palová asistent pedagoga 9. B
Petra Čablíková asistent pedagoga 9. C
Bc. Renata Kovaříková asistent pedagoga 4. třída

 

Školní družina a klub
Bc. Michaela Křupalová vedoucí školní družiny a klubu
Mgr. Iveta Váňová vychovatelka
Bc. Renata Kovaříková vychovatelka ve školním klubu

 

Projekt: Dětský klub a příměstské tábory v Hošťálkové
BcA. Karolína Pařenicová vychovatelka, „Klubáč“ pro žáky 4.–5. třídy

 

Rodičovská dovolená
     
Mgr. Lenka Babicová aprobace M–F