Základní škola Hošťálková

Informace pro rodiče

Zápis do školní družiny ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, zápis do družiny proběhne v prostorách školní družiny ve dnech 30. a 31. 8 2021 v čase od 14.30 do 15.30.

Sledujte na školním webu protiepidemická opatření. Děkujeme.

Vedoucí školní družiny Michaela Křupalová.


Ranní družina

Přihlášky

Žáci již přihlášení do družiny odpolední nemusí podávat znovu, stačí písemné oznámení rodičů s datem a podpisem.

Ostatní přihlášku dostanou.

Platba

Žáci přihlášení do odpolední družiny neplatí nic navíc.

Žáci chodící jen do ranní družiny platí 50,-Kč za měsíc. Vybírá se poplatek 200,-Kč za září – prosinec.