Základní škola Hošťálková

Informace pro rodiče

Družina v době mimořádných opatření
 

Pro období od 12. 4. 2021 žák předloží nové potvrzení o odchodu ze ŠD. Na předchozí přihlášky nebude brán zřetel.

Doby odchodu jsou stanoveny takto:

1. Po obědě nebo konci vyučování – určuje třídní učitel.

2. Odchody ze ŠD v časech: 

14.30 15.00 15.30


Pokud se doba odchodu žáka bude měnit po týdnech, přinese žák oznámení každý týden s datem a časem odchodu ze školní družiny.

To samé se týká změn i na jednotlivé dny – vždy s uvedením data!
 

Důležité!

Poněvadž budeme pobývat co nejvíce venku, ať na školním hřišti nebo v terénu, je nutné, aby tomu odpovídalo i oblečení a obutí dítěte.