Základní škola Hošťálková

Platby stravného a odhlašování obědů

Školní jídelna při ZŠ v Hošťálkové,
756 22 Hošťálková 380, tel. 571 442 132

Číslo účtu: 7034-1760479389/0800

Upozornění pro rodiče strávníků

Platby stravného jsou prováděny nejpozději k 15. dni v měsíci a to dopředu(např. v měsíci srpnu na září, v září na říjen atd.). V případě nezaplacení stravného nebude strávníkovivydán oběd. Upozorňujeme, že u plateb složenkou je nutno dodržovat termín splatnosti, protože na platbu bude brán zřetel, až po připsaní částky na účet.

Nárok na oběd za dotovanou cenu mají žáci po dobu pobytu ve škole nebo prvníden neplánované nepřítomnosti (vyhl. č. 107/2005 Sb.).Ostatní obědy musí odhlásit nebo musí doplatit plnou cenu oběda ve výši, jaká je na základě propočtené kalkulace stanovena, a to ekonomce školy v hotovosti, následující měsíc po vyúčtování. Doplatek činí 20,-Kč/1 oběd (režijní náklady).

Upozornění: Při odběru do jídlonosiče je pokrm určen k přímé spotřebě.

Odhlašování obědů se provádí den předem do 13.30 hodin, a to buď přes terminál, telefonicky na číslo 571 442 132, osobně vedoucí stravování , případně kuchařkám. Nestačí omluva žáka ve škole.

Řád školní jídelny naleznete v sekci Jídelna, nebo v Dokumentech ke stažení.J