Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Organizace výuky od 10. 5. 2021 – žáci 2. stupně

Na základě instrukcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává Základní škola Hošťálková tato organizační a protiepidemická opatření.

Příchod do školy:

Žáci 2. stupně se budou účastnit výuky v rotacích celých tříd (celá třída týden doma, týden ve škole).

Lichý týden (nástup 10. 5. 2021):

Třída

učebna

od–do

vstup

7. A

7. A

7.30 – 7.40

žákovský vstup

7. B

6. A

7.30 – 7.40

žákovský vstup

7. C

9. A

7.30 – 7.40

od parkoviště

8. A

8. A

7.30 – 7.40

od parkoviště

8. B

8. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

 

Sudý týden (nástup 17. 5. 2021):

Třída

učebna

od–do

vstup

6. A

6. A

7.30 – 7.40

od parkoviště

6. B

6. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

9. A

9. A

7.30 – 7.40

žákovský vstup

9. B

7. C

7.30 – 7.40

žákovský vstup

9. C

7. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

 

Použijte vchody podle přehledu. Při příchodu do šaten si žáci dezinfikují ruce.

Povinnost nošení jednorázových roušek (zdravotnická obličejová maska (rouška) splňující standardy MO MZd) platí po celou dobu pobytu ve škole. Je nutno mít k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku). Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben. 

 

Výuka ve škole probíhá dle klasického rozvrhu. Při distanční výuce (doma) dle stávajícího

online rozvrhu (může dojít k drobným změnám).Samotestování žáků antigenními testy na Covid -19

Testuje se 2× týdně v pondělí a ve čtvrtek v kmenové třídě společně před zahájením výuky.

Více informací na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice.Provoz školní jídelny

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro žáky 2. stupně dle stanoveného rozpisu. Výše uvedeným žákům bude oběd automaticky přihlášen v den nástupu do školy.

Od následujícího dne je již povinností rodičů, aby obědy v případě nepřítomnosti žáka odhlašovali sami, nebo kontaktovali vedoucí školní jídelny, a to vždy do 13.00 hodin předcházejícího dne.

Další týden (v době distanční výuky) bude žákům oběd automaticky odhlášen.

V době distanční výuky mohou všichni žáci odebírat dotované obědy pouze do zpoplatněného menu boxu u vchodu do školní jídelny v době od 11.00 do 12.30.

K odběru obědu je nutné přihlásit se individuálně.

Kontakty: tel: 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.org

 

V Hošťálkové 6. 5. 2021                                                         Mgr. Dana Černíková

 


Turistická koruna má svého vítěze

První ročník Turistické koruny ZŠ v Hošťálkové má svého 1. držitele a zároveň celkového vítěze. Tím se stala naše žačka Marika Zicháčková ze 7. ročníku.  Marika jako první zdolala všech 20 vytyčených míst a splněno měla již 29. 4. Moc gratulujeme k vítězství!

KorunaLogo

Výsledky zápisu do prvního ročníku

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022SovaOrganizace výuky od 12. 4. 2021 – 1. fáze

Podrobné informace k nástupu žáků do školy

 

Testování – info letáčky a video pro rodiče a žáky

Rodiče       

Žáci

Přehled návazných postupů při testování

Jak se testujeSoutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu

Všem dětem, které poslaly fotky, moc děkujeme za zpříjemnění této nelehké doby.

Na začátku dubna měli žáci možnost poslat fotky velikonoční výzdoby svého domu. Soutěže se zúčastnilo cca 80 žáků z prvního a druhého stupně.

Všechny výtvory byly velmi povedené a komise, která byla složená z učitelů, asistentek i žáků, měla opravdu těžké podmínky. Hodnocení bylo individuální, protože každý máme jiné estetické cítění.

Zvlášť se hodnotily výtvory z prvního stupně a zvlášť z druhé stupně. Žáci ocenění teprve dostanou. Abychom jim mohli poblahopřát osobně.

Umístění:

1. stupeň – fotogalerie

1. místo JAN TOMÁNEK
2. místo LUCIE ONDRUŠOVÁ
  ANETA MÁČALOVÁ
3. místo DANIEL MRLINA
  KRISTÝNA NOVÁKOVÁ

 

2. stupeň – fotogalerie

1. místo TEREZA UHŘÍKOVÁ
2. místo JAN OLŠÁK
3. místo TEREZA PALOVÁ
4. místo SÁRA GABRYŠOVÁ
  NIKOLA STAŇKOVÁ

 

Záměrně neudáváme výherce u fotek, abyste je mohli sami posoudit, popřípadě ohodnotit. Sami uvidíte, že to byla opravdu těžká práce. 

Turistická koruna ZŠ v Hošťálkové

Zdolávání 20 vybraných míst v katastrech našich obcí.
Informace k soutěži.

Navržené trasy na mapě.

Přehled všech míst na mapě.Vrchařská koruna Valašska "JUNIOR"

VKV logoŽáci naší školy se v uplynulém ročníku aktivně zapojili do celoroční cyklistické akce Vrchařská koruna Valašska. Z naší školy se účastnilo napříč ročníky celkem 8 žáků a společně získali krásných 94 bodů (tj. zdolaných vrcholů). Díky tomu jsme v kategorii škol obsadili 26. místo. Konkurence byla veliká a zapojeno bylo 111 škol.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a budeme rádi, když se zapojí do dalšího ročníku!

Ročník 2021

Certifikát a zapojení žáci v roce 2020 Soutěž o Rychlíka školy

Rychlík

 Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 

Dotazník s vyhodnocenímDotazník

 

 

 

 

 Upozornění pro strávníky – od čtvrtku 18. 3. 2021

Školní jídelna nabízí obědy pro žáky na distanční výuce od čtvrtku 18. 3. 2021.

Žáci a zaměstnanci školy si v případě zájmu oběd přihlásí prostřednictvím vedoucí školní jídelny a tento oběd jim bude vydán do zpoplatněného menu boxu (5 Kč při výdeji oběda) na rampě za školní jídelnou.

Žáci 1. – 9. třídy, kteří budou mít zájem chodit pro obědy do menu boxů  od čtvrtku 18. 3. 2021, musí být k odběru obědů přihlášeni nejpozději do středy 17. 3. 2021 do 13.00 telefonicky nebo
e-mailem.

Výdej do menu boxů: 11.00 – 12.30 – rampa školy

Zdenka Kneblová,
vedoucí školní jídelny

Kontakty: tel. 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.orgInformace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy o ochranných prostředcích dýchacích cest od 1. 3. 2021.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44MIN/KAN) budou žáci od pondělí 1. 3. 2021 nosit ve škole jednorázovou chirurgickou roušku (nejsou už povoleny roušky látkové). Je možné používat také nanoroušku, která je certifikovaná a odpovídá normě ČSN EN 14863+AC, nebo respirátor odpovídající velikosti a bez výdechového ventilu.

Žádáme rodiče, aby zajistili požadované ochranné prostředky dýchacích cest pro své děti. Současná epidemická situace to vyžaduje.

Úplné znění mimořádné opatření naleznete zde. 

Vedení školy Vám přeje  všechno dobré a především pevné zdraví!

V Hošťálkové 24. 2. 2021                                                      Mgr. Dana Černíková