Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Vyzvednutí obědu ve školní  jídelně

Pro snížení rizika nákazy jsme byli nuceni přistoupit na tento postup při vyzvednutí obědu pro dítě, které zůstalo doma.

Rodiče nemocných dětí si mohou první den nemoci oběd vyzvednout. Na další dny nemoci je třeba obědy odhlásit!!!  Je nutno zavolat do školní jídelny / telefon 571 442 132 / nejlépe ráno od 7.30 hodin a sdělit, zda si oběd na ten den odeberete či nikoliv.

Pokud ano, jídlo se nachystá do jednorázové krabičky a bude připraveno k odběru mezi 11.00 až 11.15 hodin a to u zadního vchodu do kuchyně – po schodech na rampu.  Zde si zazvoňte.

Pracovnice kuchyně Vám mezi dveřmi oběd předá, nevstupujete do budovy.

Nenoste si vlastní jídlonosiče ani krabičky.

Prosím, dodržujte stanovený čas!!!

Děkujeme za pochopení.

Vedoucí školní jídelny: Kneblová Zdenka


Nošení roušek ve škole 

Od pátku 18. 9. 2020 musí žáci 2. stupně nosit roušky ve všech prostorách školy i v učebnách po dobu celého vyučování! (kromě tělocvičen)

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

U žáků 1. stupně platí stále povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy.

Výjimka z povinnosti nosit roušku v učebnách se vztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).


 

Doporučení při infekčním onemocnění dítěte

Dítě s respiračním, střevním či jiným infektem

  • dítě zůstává doma 10 dní, pokud je 3 dny bez příznaků může zpět do kolektivu, omluvenku píše rodič
  • kdy jít k lékaři? - po telefonické domluvě
  • kdy volat lékaři? - pokud se Vám stav dítěte nelíbí–volat ihned, pokud se stav dítěte po třech až čtyřech dnech nelepší, pokud potřebujete radu, vypsat OČR, pokud člen domácnosti pracuje ve zdravotnictví, sociálních službách, nebo patří do rizikové skupiny

Respirační infekce

  • běžné nachlazení trvá 7-10 dní
  • léčba je symptomatická
  • klidový režim, čaje, vitamíny, zvlhčovat prostředí, pokud není teplota, je možný pobyt na čerstvém vzduchu
  • při teplotě nad 38 °C: podat léky na teplotu podle váhy dítěte (sirupy, čípky nebo tablety s účinnou látkou paracetamol je možno podat max. co 6 hod., stejně tak s účinnou látkou ibuprofen, tyto dvě látky je možné střídat co 3 hodiny), dále je možno chladit dítě fyzikálně (vlažný zábal, vlažná sprcha apod.)
  • na rýmu: mořská voda do nosu, nosní kapky pro děti, smrkat, odsávat
  • na kašel: kapky nebo sirupy proti kašli dle charakteru kašle, na zklidnění kašle je možné přidat i antihistaminika
  • na bolest v krku: kloktat, cucavé pastilky, priessnitzův zábal na krk

Řazení výukových zdrojů v systému Škola OnLine

Řazení výukových zdrojůKlikněte na fotku :)

Zdroje se dají řadit i kliknutím na další položky v menu.

Například kliknutím na položku „Přidělil“, se zdroje seskupí podle jednotlivých učitelů.

Odevzdávání vypracovaných úkolů

Odevzdávání úkolůFotka je link :)