Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Milí žáci, vážení kolegové a rodiče,

Skončil školní rok 2019/2020, jehož 2. polovina byla taková, jakou naše škola ve své dlouhé historii nezažila. Z důvodu nařízení Vlády ČR byly od 11. 3. 2020 na dlouhou dobu školy uzavřeny a poté fungovaly v omezeném režimu. Naše škola k distanční výuce zvolila pro žáky 1. stupně webový portál Školu online a pro žáky 2. stupně on-line formu prostřednictvím aplikace Teams, což bylo nové pro všechny – vyučující, žáky i rodiče.

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte nám na závěr tohoto školního roku, abychom Vám poděkovali za velmi dobrou spolupráci, obětavost, trpělivost, za kreativitu, se kterou většina z Vás přistupovala k povinnostem, které na Vás spadly v průběhu uzavření školy. Máte náš obdiv!

Konec školního roku byl náročný jak pro žáky a učitele, tak samozřejmě i pro Vás, rodiče. Jsem přesvědčena, že se nám tuto neobvyklou dobu podařilo společnými silami a s nadhledem zvládnout, a že i díky ní budeme do budoucna dobře připraveni zvládat další překážky a výzvy, které se před nás postaví.

Na závěr Vám žákům přeji vydařené prázdniny a 1. září na shledanou ve škole.

V Hošťálkové 30. 6. 2020                                                                        Mgr. Dana Černíková


 


Úřední hodiny v době hlavních práznin
Pondělí 8.00 – 11.00
Středa 8.00 – 11.00
Platí v týdnech od 1. do 15. 7. a od 17. do 31. 8. 2020

Tábory


Řazení výukových zdrojů v systému Škola OnLine

Řazení výukových zdrojůKlikněte na fotku :)

Zdroje se dají řadit i kliknutím na další položky v menu.

Například kliknutím na položku „Přidělil“, se zdroje seskupí podle jednotlivých učitelů.

Odevzdávání vypracovaných úkolů

Odevzdávání úkolůFotka je link :)