Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se omezuje s účinností ode dne 1. března 2021 do 21. března 2021 provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků v základní škole.

Žáci po tuto dobu zůstanou doma a budou se vzdělávat povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Výuka všech tříd 1. – 9. ročníku ZŠ Hošťálková bude probíhat DISTANČNÍM způsobem.

Žáci 3. – 9. tříd pokračují v distanční výuce jako doposud. Rodiče žáků 1. a 2. třídy dostanou bližší informace k výuce na dálku od třídních učitelek prostřednictvím Školy OnLine.

Všem žákům odhlásí vedoucí školní jídelny od 1. 3. 2021 obědy.  V provozu nebudou školní jídelna ani školní družina.

V období 8. – 12. 3. 2021 mají žáci jarní prázdniny. V tomto období nebude distanční výuka probíhat.

O dalším vývoji situace budete včas informováni.


V Hošťálkové 27. 2. 2021                                                                             Mgr. Dana ČerníkováInformace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy o ochranných prostředcích dýchacích cest od 1. 3. 2021.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44MIN/KAN) budou žáci od pondělí 1. 3. 2021 nosit ve škole jednorázovou chirurgickou roušku (nejsou už povoleny roušky látkové). Je možné používat také nanoroušku, která je certifikovaná a odpovídá normě ČSN EN 14863+AC, nebo respirátor odpovídající velikosti a bez výdechového ventilu.

Žádáme rodiče, aby zajistili požadované ochranné prostředky dýchacích cest pro své děti. Současná epidemická situace to vyžaduje.

Úplné znění mimořádné opatření naleznete zde. 

Vedení školy Vám přeje  všechno dobré a především pevné zdraví!

V Hošťálkové 24. 2. 2021                                                      Mgr. Dana ČerníkováOrganizace výuky od 15. 2. 2021

Provoz školy od 15. 2. 2021 zůstává ve stejném režimu jako doposud.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách.

Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.

V Hošťálkové 14. 2. 2021 Mgr. Dana ČerníkováOrganizace výuky od 1. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz ZŠ Hošťálková v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále bude probíhat ve stejném režimu jako dosud.

Výpis vysvědčení dostali žáci 1. a 2. ročníků 28. 1. 2021 ve škole. Výpis vysvědčení bude žákům 3. - 9. ročníků předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost ve škole. Nyní si můžete pololetní hodnocení žáka zobrazit ve ŠkoleOnline v záložce Hodnocení/Hodnocení žáka a v posledním sloupci vidíte hodnocení.

 

 V Hošťálkové 28. 1. 2021                                         Mgr. Dana Černíková

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Provoz základních škol podle školského zákona je upraven a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole mimo 1. a 2. třídu.

1. a 2. ročník – prezenční výuka ve škole podle rozvrhu v systému ŠkolaOnline

3. až 9. ročník – distanční výuka podle již zavedených pravidel. Účast na distanční výuce je povinná.


Příchod do školy:

Použijte oba vchody. Vstup do školy je umožněn od 7.00 do 7.35. Při odchodu ze šaten si žáci dezinfikují ruce.

Povinnost nošení roušek (ústenek, šátku, šály) platí po celou dobu pobytu ve škole (i ve ŠD). Nutno mít k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku). Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben. 

 

Provoz ŠD:

  • ranní družina zrušena
  • odpolední družina 11.15–15.30 hodin. Činnost ŠD probíhá v kmenových třídách, kde si děti převezmou vychovatelky (ráno přichází děti rovnou do svých kmenových tříd). Odchod ze ŠD dle rozpisu.

 

Provoz školní jídelny:

Žáci 1. a 2. ročníků jsou ke stravování přihlášeni automaticky od 4. 1. 2021.  Pokud NEBUDETE mít o obědy pro tyto žáky zájem, odhlaste je u vedoucí školní jídelny, nejpozději však do 30. 12. 2020 do 18.00 na e-mailu kneblova@zshostalkova.org
nebo na tel. 736 269 389.

Žáci 3. – 9. třídy, kteří budou vzděláváni distančně a kteří budou mít zájem chodit pro obědy do menu boxů (cena boxu 5 Kč) od úterý 5. 1. 2021, musí být k odběru obědů přihlášeni nejpozději do pondělí 4. 1. 2021 do 13 hodin.  Podrobnější informace v odkazu „Školní jídelna“.

O tom, jak bude vypadat provoz školy po 10. lednu 2021, Vás budeme včas informovat.

Přes všechny komplikace, které tato doba přináší, přejeme všem žákům a rodičům šťastné vykročení do nového roku 2021. Ať je pro nás všechny rokem lepším!

 

Žádost školy:

Žádáme rodiče, aby při se při zdravotních potížích dětí poradili s dětským lékařem a ne zcela zdravé děti do školy nepouštěli. V případě nařízení karantény je nutné, aby rodiče škole co nejdříve sdělili, že jejich dítě je v karanténě, zda bylo pozitivně testováno, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.  Škola pak musí učinit nezbytná opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí, aby nedošlo k šíření epidemie ve škole.

Děkujeme za pochopení.

V Hošťálkové 28. 12. 2020                                                              Mgr. Dana Černíková