Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Hra pro naše budoucí prvňáčky

Klikněte ZDE a hra se vám otevře :)

Kliknutím na odkaz se vám do počítače stáhne soubor PowerPointové prezentace s příponou pptx. Po stažení soubor otevřete a spustíte prezentaci. Prezentace je interaktivní a je třeba splnit úkoly, aby jste došli až do konce.SovaOrganizace výuky od 12. 4. 2021 – 1. fáze

Podrobné informace k nástupu žáků do školy

 

Testování – info letáčky a video pro rodiče a žáky

Rodiče       

Žáci

Přehled návazných postupů při testování

Jak se testujeZápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022


V úterý 13. 4. 2021 od 9.00 do 15.30.Logo školy

Ve středu 14. 4. 2021 od 10.00 do 15.30.

(12. 4. – 23. 4. 2021 – bezkontaktní způsob)

 

Vážení rodiče, registraci dítěte k zápisu do 1. třídy proveďte online na adrese https://1url.cz/xKLH6, kde naleznete veškeré potřebné informace. Registraci proveďte od
12. 3. do 10. 4. 2021. Při registraci si budete moci vybrat konkrétní čas návštěvy školy. Případný tisk žádosti o přijetí, či odklad, lze provést až v den zápisu přímo ve škole, nebo si je můžete vyzvednout v MŠ Hošťálková.

Organizace zápisu ZDE. 

DětiDokumenty nutné k zápisu:

  1. Rodný list dítěte nebo jeho kopie.
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce. (U cizinců mimo zemí EU platné povolení
    k pobytu.)
  3. Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.
  4. Žádost o odklad a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
    a odborného lékaře. (Pouze v případě, žádáte-li o odklad.)
  5. Vyplněný zápisový lístek.
  6. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobné informace k zápisu: www.zshostalkova.org

Všechny potřebné dokumenty najdete ZDE.

V Hošťálkové 11. 3. 2021                                                Mgr. Dana Černíková

                                                                                               ředitelka školyWebinář pro rodiče

Plakát Pozvánka
Kyberdítě Pozvánka

 

Vážení rodiče,  

Základní škola Hošťálková si Vás dovoluje pozvat na cyklus dvou online webinářů. První část programu s názvem Jak se zorientovat v  kybersvětě? se uskuteční v pondělí 12. 4. 2021 od 17 hodin, druhá část s názvem Jak se propojit s dnešními dětmi? pak v pondělí 19. 4. 2021 v 17 hodin. K přihlášení na webinář není nutné nic instalovat, pouze kliknete na odkaz, který najdete ve Škole OnLine den před konáním akce. Webinář povedou zkušení lektoři agentury Hope4kids.

Všichni jste srdečně zváni. 
Mgr. Dana ČerníkováMATEMATICKÝ KLOKAN

Klokan

Naše škola se, jako každoročně, zúčastnila této významné jednokolové mezinárodní soutěže. Letos jsme psali distančně. Zúčastnilo se celkem 74 žáků druhého stupně a 86 žáků 2. až 5. tříd
z prvního stupně.

Účastnili jsme se v kategorii Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. třída)
a Kadet (8. a 9. třída).

A jak to dopadlo? Turistická koruna ZŠ v Hošťálkové

Zdolávání 20 vybraných míst v katastrech našich obcí.
Informace k soutěži.

Navržené trasy na mapě.

Přehled všech míst na mapě.Vrchařská koruna Valašska "JUNIOR"

VKV logoŽáci naší školy se v uplynulém ročníku aktivně zapojili do celoroční cyklistické akce Vrchařská koruna Valašska. Z naší školy se účastnilo napříč ročníky celkem 8 žáků a společně získali krásných 94 bodů (tj. zdolaných vrcholů). Díky tomu jsme v kategorii škol obsadili 26. místo. Konkurence byla veliká a zapojeno bylo 111 škol.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a budeme rádi, když se zapojí do dalšího ročníku!

Ročník 2021

Certifikát a zapojení žáci v roce 2020 Soutěž o Rychlíka školy

Rychlík

 Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 

Dotazník s vyhodnocenímDotazník

 

 

 

 

 Upozornění pro strávníky – od čtvrtku 18. 3. 2021

Školní jídelna nabízí obědy pro žáky na distanční výuce od čtvrtku 18. 3. 2021.

Žáci a zaměstnanci školy si v případě zájmu oběd přihlásí prostřednictvím vedoucí školní jídelny a tento oběd jim bude vydán do zpoplatněného menu boxu (5 Kč při výdeji oběda) na rampě za školní jídelnou.

Žáci 1. – 9. třídy, kteří budou mít zájem chodit pro obědy do menu boxů  od čtvrtku 18. 3. 2021, musí být k odběru obědů přihlášeni nejpozději do středy 17. 3. 2021 do 13.00 telefonicky nebo
e-mailem.

Výdej do menu boxů: 11.00 – 12.30 – rampa školy

Zdenka Kneblová,
vedoucí školní jídelny

Kontakty: tel. 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.orgInformace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy o ochranných prostředcích dýchacích cest od 1. 3. 2021.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44MIN/KAN) budou žáci od pondělí 1. 3. 2021 nosit ve škole jednorázovou chirurgickou roušku (nejsou už povoleny roušky látkové). Je možné používat také nanoroušku, která je certifikovaná a odpovídá normě ČSN EN 14863+AC, nebo respirátor odpovídající velikosti a bez výdechového ventilu.

Žádáme rodiče, aby zajistili požadované ochranné prostředky dýchacích cest pro své děti. Současná epidemická situace to vyžaduje.

Úplné znění mimořádné opatření naleznete zde. 

Vedení školy Vám přeje  všechno dobré a především pevné zdraví!

V Hošťálkové 24. 2. 2021                                                      Mgr. Dana Černíková