Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Ztráty a nálezy 

Kdo postrádá mikinu, deštník nebo kalhoty, ať se přihlásí ve škole.

Ztráty a nálezy

COVID - DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!

ZMĚNY K 3. 1. 2022 (byly zaslány i prostřednictvím Školy online dne 1. 1. 2022)

Dokument si stáhnete po kliknutí zde.  (15.43 kB)

Informační leták pro rodiče (146 kB)


Barevný týden

V týdnu od 14.12.-17.12. jsme ve škole prožili ,,Barevný týden“. Každý den byla zvolena jedna barva, kterou jsme měli doladit svůj outfit. Chtěli jsme si jen zpestřit každodenní stereotyp a snad se nám to i povedlo. Můžete to posoudit sami v naší fotogalerii.


 

PF 2022

Vánoční tvoření a výzdoba školy

Vánocemi již dýchá celá naše škola. Podívejte se do fotogalerie na vánoční tvoření žáků a povedenou výzdobu prostor školy. 

5. třída ve školní dílně

Pátá třída se před vánočními svátky činila ve školních dílnách. Odměnou za jejich snahu byla tato krásná bedýnka. 

Mikuláš ve škole

Jako každý rok i letos k nám dorazil Mikuláš s andělem a čertem. Pro některé žáky to byla opravdu fuška přesvědčit je, že už zlobit nebudou. nakonec to dobře dopadlo a anděl mohl všem rozdat sladkou odměnu. Více najdete v naší fotogalerii. 

COVID 19 - informace pro rodiče

Informace naleznete zde.

Hlasujte v Anketě

Prosím o pomoc! Pomozte třeťákům rozhodnout, který obrázek landartu je hezčí. Téma byl Halloween, pracovali ve skupinách, museli se rozhodnout, jaký obrázek vytvoří, kdo bude stavět, kdo hledat přírodniny. Výsledek ohodnoťte sami. 

Hlasujte zde

 

Vážení rodiče,  

Základní škola Hošťálková si Vás dovoluje pozvat na seminář  Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, který se uskuteční ve čtvrtek 14. 10. 2020 v době od 13.30 do 15.30 v budově ZŠ Hošťálková.


V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Další indormace naleznete na pozvánce (683.41 kB)

Všichni jste srdečně zváni. 
Mgr. Dana Černíková

Ukončení Turistické koruny

Dne 19.9.2021 byl oficiálně ukončen náš projekt Turistická koruna ZŠ Hošťálková. Všem, kteří zdárně splnili všechny stanovené body, velmi gratulujeme. Zároveň děkujeme všem, kteří se alespoň částečně našeho projektu zúčastnili a zkusili obejít alespoň část stanovených míst. Doufám, že všem, kteří se do tohoto projektu zapojili, se myšlenka líbila a rádi jste si vyzkoušeli tuto aktivní formu strávení volného času. Všem dětem, které nachodily velkou porci kilometrů nejrůznějším terénem, patří náš velký obdiv. A samozřejmě, to samé platí o rodičích, kteří jste své děti doprovázeli a dokázali správně namotivovat. Moc vám všem za to děkujeme! Jak jsem avizoval na začátku, všichni držitelé Turistické koruny budou odměněni pamětními medailemi a dalšími drobnými dárky. O způsobu předání vás budeme informovat skrz emaily a webové stránky školy. Na shledanou u dalších akcí ….

Tomáš Sobotka

Ranní družina

Od 14. 9. 2021 bude opět v provozu ranní družina od 6:20 h do 7:20 h. Podrobnější informace obdržíte ve zprávě ve Škole online.

S pozdravem Dana Černíková

Adaptační pobyt SPOLU

6.A     2. - 3. 9. 2021

6.B     6. - 7. 9. 2021

Informace o pobytu dostanou žáci první školní den od svých třídních učitelů. 


 

Rozdělení žáků 1. a 6. tříd ve školním roce 2021/2022

Seznamy naleznete zde:

1. ročník

6. ročník


 

Zahájení školního roku - 1. třídy

Vážení rodiče letošních prvňáčků,

Rádi bychom vás informovali, jak bude probíhat první školní den a první školní týden. Zde je několik základních organizačních informací.

Středa 1. 9. 2021 – slavnostní zahájení školního roku

Žáci prvních tříd s doprovodem přicházejí v 7:35 – 7:45 do školy hlavním vchodem nebo vchodem od parkoviště. Po dezinfekci rukou odchází do svých tříd.

Po celou dobu ve společných prostorách je nutno používat ochranu dýchacích cest (respirátor, nanorouška).

Testování žáků prvních tříd proběhne 2. 9., dále 6.9. 9. 2021.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží:

 • potvrzení o antigenním testu z odběrového místa ne starší jak 72 hodin
 • potvrzení PCR testu z odběrového místa ne starší jak 7 dní
 • potvrzení o ukončeném očkování
 • potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 v ochranné lhůtě (180 dní od prvního pozitivního testu)

Upozorňujeme, že kdo pobýval posledních 14 dní v zahraničí, musí sledovat režim návratu ze zahraničí – nevztahuje se na plně očkované a ty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě (180dní od prvního pozitivního testu).

Upozorňujeme, že pokud dojde ke změnám v organizaci vzhledem k vývoji situace, budete informování prostřednictvím webových stránek.

Čtvrtek – pátek (2. 9. - 3. 9. 2021)

Žáci jsou s třídní učitelkou ve své třídě, pobyt ve škole trvá do 11,15 hodin, potom děti přebírají vychovatelky školní družiny, případně odcházejí na oběd či domů.

Užívejte si poslední prázdninové dny. Těšíme se na Vás.

V Hošťálkové 25. 8. 2021                                                                Mgr. Dana Černíková

Zahájení školního roku 1. září 2021

Základní informace k zahájení školního roku 2021/2022    2. – 9. ročníky

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021

 1. stupeň: 7:35 – 11:15 hodin     vstup žákovským vchodem a vchodem od parkoviště
 1. stupeň: 7:35 – 12:05 hodin    vstup žákovským vchodem a vchodem od parkoviště  Výdej obědů: po ukončení výuky

Školní budova bude otevřena od 7:15 hod, žáci po příchodu do školy si vydezinfikují ruce a přesunou se do svých kmenových tříd. Zde proběhne testování žáků tak, jak jsme již zvyklí. Další testování proběhne dnech 6. a 9.září 2021.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží:

 • potvrzení o antigenním testu z odběrového místa ne starší jak 72 hodin
 • potvrzení PCR testu z odběrového místa ne starší jak 7 dní
 • potvrzení o ukončeném očkování
 • potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 v ochranné lhůtě (180 dní od prvního pozitivního testu)

Upozorňujeme, že kdo pobýval posledních 14 dní v zahraničí, musí sledovat režim návratu ze zahraničí – nevztahuje se na plně očkované a ty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě (180dní od prvního pozitivního testu).

Aby žák nebyl testován, je potřeba výše uvedené skutečnosti věrohodně doložit třídnímu učiteli před samotným testováním (listinná podoba, certifikát v mobilu apod.), nejlépe do 1. 9. 2021.

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky pouze za dodržení přísnějších režimových opatření. Musí mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest a na obědě sedí ve zvláštním sektoru ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních. Neúčastní se výuky TV ve vnitřních prostorách a nezpívá.

Ve všech společných prostorách platí nutnost ochrany dýchacích cest (respirátor, nanorouška).

Z důvodu zvýšených hygienických požadavků žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy.

Třídní učitelé žákům ve třídách předají základní organizační informace.

Čtvrtek 2. 9. 2020 – třídnické hodiny

Pátek 3. 9. 2020 – podle rozvrhu

V prvním týdnu končí výuka na 1. stupni v 11:15 hod., na 2. stupni 12:05 hod., obědy budou vydávány dle rozpisu tak, aby se třídy nehromadily před jídelnou.

Provoz školní družiny: bez omezení, ve středu 1. září 2021 bude školní družina v provozu (kromě žáků 1. ročníku).

Doba provozu: 11:15 - 16:00

Školní stravování: Stravování ve školní jídelně je zajištěno pro všechny žáky kromě 1. třídy již od 1. září (žáci 1. třídy se mohou stravovat od 2. září). Počet žáků v prostoru jídelny i počet strávníků u stolu budeme regulovat.

Chod školy bude upravován v souladu s informacemi o hygienických opatřeních vycházejících z manuálu MŠMT pro základní školy a pokynů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Budeme dodržovat všechna opatření a doporučení.

Naším hlavním úkolem je zajistit bezpečnost a zdraví všech ve škole, zvládnout hygienická opatření tak, aby provoz školy začal bez problémů a výuka bez přerušení trvala celý školní rok. Druhým velkým úkolem je pomoci všem žákům znovu nastartovat školní vzdělávání, procvičit a doplnit důležité učivo v hlavních předmětech druhého pololetí loňského roku a v klidu úspěšně zvládnout ten letošní rok.

Věříme, že společně vše zvládneme.

Na spolupráci s vámi, vážení rodiče i milí žáci, se těší všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

V případně jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za vedení školy a všechny zaměstnance Dana Černíková

V Hošťálkové 25. 8. 2021                                           

Zápis do školní družiny ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, zápis do družiny proběhne v prostorách školní družiny ve dnech 30. a 31. 8 2021 v čase od 14.30 do 15.30.

Sledujte na školním webu protiepidemická opatření. Děkujeme.

Vedoucí školní družiny Michaela Křupalová.Přání na prázdniny

Přejeme krásné prázdniny a pohodovou dovolenou žákům, rodičům a zaměstnancům školy. Odpočívejte, nabírejte síly a prožívejte nezapomenutelná dobrodružství.

Děkujeme za spolupráci v nelehké době a těšíme na Vás opět v novém školním roce.

Vedení školyProvoz kanceláře školy o prázdninách

Z důvodu rekonstrukce 1. patra je omezen provoz kanceláře školy. V případě potřeby volejte na telefon:

Ekonomka školy: 732 386 020

Ředitelka školy: 736 269 389

Vedoucí stravování: 571 442 132


Úřední hodiny:

V pracovní dny: 8.00 – 12.00 

Od 19. 7. do 6. 8. 2021 – čerpání dovolené.

Email: zakladni.skola@zshostalkova.org 

Setkání s prnáčkyVýsledky voleb do školské rady

Výsledky volebOznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy Hošťálková, okres Vsetín z technických důvodů ředitelské volno pro žáky základní školy na 30. 6. 2021. Mimo provoz bude v tyto dny i školní družina a školní jídelna.

Dana Černíková, ředitelka školyOznámení o konání opakovaných voleb do školské rady 

Na základě nezvolení člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků ve volbách, které se konaly v termínu od 26. 5. 2021 do 28. 5. 2021, kdy volební účast ve výši 18,47 % nevyhovuje čl. III, odst. 3, Volebního řádu pro volby členů do školské rady, podle kterého se voleb účastní alespoň jedna čtvrtina všech oprávněných osob, vyhlašuji opakované volby člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků do školské rady

Základní školy Hošťálková, okres Vsetín 

756 22 Hošťálková 380 

IČO: 60990392 

 

Termíny a organizace voleb člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků  

Volby proběhnou v úterý 8. 6. 2021 v čase 0.01–23.59 online pomocí Forms formuláře. Zákonní zástupci obdrží odkaz do Školy OnLine. 

 

V Hošťálkové 1. 6. 2021 Mgr. Dana Černíková Prázdninový provoz školní družiny

Informace k provozu družiny v době letních prázdninOrganizace výuky od 24. 5. 2021  

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydává Základní škola Hošťálková tato organizační a protiepidemická opatření. 

Příchod do školy:  

Žáci 1stupně a 2. stupně se budou s účinností od 24. 5. 2021 účastnit výuky prezenčně 

Příchod do školy: 7.10 – 7.30, použijte ke vstupu oba vchody

 Před příchodem do šaten si žáci dezinfikují ruce, převlečou se a odchází do kmenových tříd. 

Povinnost nošení jednorázových roušek (zdravotnická obličejová maska (rouška) splňující standardy MO MZd) platí po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školyJe nutno mít k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku). Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben.  

Výuka ve škole probíhá dle klasického rozvrhu. 

Provoz ŠD:  

 • ranní družina opět v provozu 

 • odpolední družina bude fungovat v běžném režimu bez omezení. 

Provoz školní jídelny:  

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro všechny žáky. Žákům 7. a 8. ročníků bude oběd automaticky přihlášen v den nástupu do školy 

Od následujícího dne je již povinností rodičů, aby obědy v případě nepřítomnosti žáka odhlašovali sami, nebo kontaktovali vedoucí školní jídelny, a to vždy do 13.00 hodin předcházejícího dne. 

Kontakty: tel: 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.org 

Samotestování žáků neinvazivními antigenními testy na Covid-19  

Všichni žáci 1x za týden v pondělí v kmenové třídě před zahájením výuky nebo první den osobní přítomnosti žáka pod dozorem třídního učitele 

Od 24. 5. 2021 budou k testování použity testy Sejoy. Více informací a návodné video na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

 

V Hošťálkové 20. 5. 2021                                                                                                              Mgr. Dana Černíková Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole Hošťálková,
okres Vsetín

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Hošťálková, okres Vsetín. Volby se uskuteční v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad při ZŠ zřizované Obecním úřadem v Hošťálkové dle usnesení obecního zastupitelstva z 19. zasedání ze dne 23. 11. 2020.

Školská rada je orgán školy umožňující zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu při Základní škole Hošťálková, okres Vsetín zřizuje obec Hošťálková, která stanovila v souladu se školským zákonem počet jejích členů na šest. Dva členové jsou voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy jmenuje zřizovatel školy.


Termín konání voleb:

Začátek voleb – 26. 5. 2021 od 8.00.

Ukončení voleb v pátek 28. 5. 2021 v 18.00.

V tuto dobu je možné hlasovat on-line pomocí formuláře Forms.

 

Konání voleb:

V daném termínu proběhnou volby do školské rady. Z voleb vzejdou 2 členové rady z řad oprávněných voličů zákonných zástupců nezletilých žáků a také 2 členové z řad pedagogických pracovníků školy.

Seznam kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zshostalkova.org dne 17. 5. 2021. Odkaz k on-line hlasování obdrží zákonní zástupci a pedagogové e-mailem dne 17. 5. 2021.

Kandidátní listina pro volby do školské rady na období 2021–2024

Volební řád do školské rady

Obecná ustanovení:

 1. Školská rada při základní škole Hošťálková, okres Vsetín má šest členů.
 2. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 5. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
 7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

V Hošťálkové 14. 5. 2021                                              Mgr. Dana Černíková

                 ředitelka školyPokyny k volbám a k vyplnění on-line formuláře

 

1. Za každého žáka školy může být „oprávněnými osobami“ zaslán pouze jeden hlas.

2. Od ředitele školy obdržíte odkaz na on-line formulář Forms do Školy OnLine

3. Označte křížkem do pole u kandidáta Vámi voleného člena do školské rady. Můžete označit dva, nebo
     jen jednoho z kandidátů.

4. On-line formulář bude k dispozici v době konání voleb – od 26. 5. 2021 do 28. 5. 2021.Organizace výuky od 17. 5. 2021 

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydává Základní škola Hošťálková tato organizační a protiepidemická opatření.

Příchod do školy:

Žáci 1. stupně se budou s účinností od 17. 5. 2021 účastnit výuky prezenčně. Žáci 2. stupně se budou účastnit výuky v rotacích celých tříd (celá třída týden doma, týden ve škole).

Sudý týden (nástup 17. 5. 2021):

Třída

Učebna

Od–do

Vstup

1. stupeň – všechny třídy

kmenové

7.15 –7.30

žákovský vstup nebo od parkoviště

6. A

6. A

7.30 – 7.40

od parkoviště

6. B

6. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

9. A

9. A

7.30 – 7.40

žákovský vstup

9. B

7. C

7.30 – 7.40

žákovský vstup

9. C

7. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

7. a 8. ročníky

distanční výuka

Použijte vchody podle přehledu. Při příchodu do šaten si žáci dezinfikují ruce.

Povinnost nošení jednorázových roušek (zdravotnická obličejová maska (rouška) splňující standardy MO MZd) platí po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy. Je nutno mít k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku). Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben. 

Výuka ve škole probíhá dle klasického rozvrhu, při distanční výuce (doma) dle stávajícího

online rozvrhu (může dojít k drobným změnám).


Provoz ŠD:

Ranní družina opět v provozu.

Odpolední družina bude fungovat v běžném režimu bez omezení.


Provoz školní jídelny:

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro žáky 2. stupně dle stanoveného rozpisu a pro všechny žáky 1. stupně. Výše uvedeným žákům bude oběd automaticky přihlášen v den nástupu do školy.

Od následujícího dne je již povinností rodičů, aby obědy v případě nepřítomnosti žáka odhlašovali sami, nebo kontaktovali vedoucí školní jídelny, a to vždy do 13.00 předcházejícího dne.

Další týden (v době distanční výuky) bude žákům oběd automaticky odhlášen.

V době distanční výuky mohou všichni žáci odebírat dotované obědy pouze do zpoplatněného menu boxu u vchodu do školní jídelny v době od 11.00 do 12.30 hodin.

K odběru obědu je nutné přihlásit se individuálně.

Kontakty: tel: 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.org

 

Samotestování žáků neinvazivními antigenními testy na Covid-19

Žáci 1. stupně 1x za týden v pondělí v kmenové třídě před zahájením výuky nebo první den osobní přítomnosti žáka.

Žáci 2. stupně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek v kmenové třídě společně před zahájením výuky.

Více informací na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice.


V Hošťálkové 13. 5. 2021                                                       Mgr. Dana ČerníkováOrganizace výuky od 10. 5. 2021 – žáci 2. stupně

Na základě instrukcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává Základní škola Hošťálková tato organizační a protiepidemická opatření.

Příchod do školy:

Žáci 2. stupně se budou účastnit výuky v rotacích celých tříd (celá třída týden doma, týden ve škole).

Lichý týden (nástup 10. 5. 2021):

Třída

učebna

od–do

vstup

7. A

7. A

7.30 – 7.40

žákovský vstup

7. B

6. A

7.30 – 7.40

žákovský vstup

7. C

9. A

7.30 – 7.40

od parkoviště

8. A

8. A

7.30 – 7.40

od parkoviště

8. B

8. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

 

Sudý týden (nástup 17. 5. 2021):

Třída

učebna

od–do

vstup

6. A

6. A

7.30 – 7.40

od parkoviště

6. B

6. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

9. A

9. A

7.30 – 7.40

žákovský vstup

9. B

7. C

7.30 – 7.40

žákovský vstup

9. C

7. B

7.30 – 7.40

od parkoviště

 

Použijte vchody podle přehledu. Při příchodu do šaten si žáci dezinfikují ruce.

Povinnost nošení jednorázových roušek (zdravotnická obličejová maska (rouška) splňující standardy MO MZd) platí po celou dobu pobytu ve škole. Je nutno mít k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku). Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben. 

 

Výuka ve škole probíhá dle klasického rozvrhu. Při distanční výuce (doma) dle stávajícího

online rozvrhu (může dojít k drobným změnám).Samotestování žáků antigenními testy na Covid -19

Testuje se 2× týdně v pondělí a ve čtvrtek v kmenové třídě společně před zahájením výuky.

Více informací na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice.Provoz školní jídelny

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro žáky 2. stupně dle stanoveného rozpisu. Výše uvedeným žákům bude oběd automaticky přihlášen v den nástupu do školy.

Od následujícího dne je již povinností rodičů, aby obědy v případě nepřítomnosti žáka odhlašovali sami, nebo kontaktovali vedoucí školní jídelny, a to vždy do 13.00 hodin předcházejícího dne.

Další týden (v době distanční výuky) bude žákům oběd automaticky odhlášen.

V době distanční výuky mohou všichni žáci odebírat dotované obědy pouze do zpoplatněného menu boxu u vchodu do školní jídelny v době od 11.00 do 12.30.

K odběru obědu je nutné přihlásit se individuálně.

Kontakty: tel: 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.org

 

V Hošťálkové 6. 5. 2021                                                         Mgr. Dana Černíková

 


Turistická koruna má svého vítěze

První ročník Turistické koruny ZŠ v Hošťálkové má svého 1. držitele a zároveň celkového vítěze. Tím se stala naše žačka Marika Zicháčková ze 7. ročníku.  Marika jako první zdolala všech 20 vytyčených míst a splněno měla již 29. 4. Moc gratulujeme k vítězství!

KorunaLogo

Výsledky zápisu do prvního ročníku

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2021/2022SovaOrganizace výuky od 12. 4. 2021 – 1. fáze

Podrobné informace k nástupu žáků do školy

 

Testování – info letáčky a video pro rodiče a žáky

Rodiče       

Žáci

Přehled návazných postupů při testování

Jak se testujeSoutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu

Všem dětem, které poslaly fotky, moc děkujeme za zpříjemnění této nelehké doby.

Na začátku dubna měli žáci možnost poslat fotky velikonoční výzdoby svého domu. Soutěže se zúčastnilo cca 80 žáků z prvního a druhého stupně.

Všechny výtvory byly velmi povedené a komise, která byla složená z učitelů, asistentek i žáků, měla opravdu těžké podmínky. Hodnocení bylo individuální, protože každý máme jiné estetické cítění.

Zvlášť se hodnotily výtvory z prvního stupně a zvlášť z druhé stupně. Žáci ocenění teprve dostanou. Abychom jim mohli poblahopřát osobně.

Umístění:

1. stupeň – fotogalerie

1. místo JAN TOMÁNEK
2. místo LUCIE ONDRUŠOVÁ
  ANETA MÁČALOVÁ
3. místo DANIEL MRLINA
  KRISTÝNA NOVÁKOVÁ

 

2. stupeň – fotogalerie

1. místo TEREZA UHŘÍKOVÁ
2. místo JAN OLŠÁK
3. místo TEREZA PALOVÁ
4. místo SÁRA GABRYŠOVÁ
  NIKOLA STAŇKOVÁ

 

Záměrně neudáváme výherce u fotek, abyste je mohli sami posoudit, popřípadě ohodnotit. Sami uvidíte, že to byla opravdu těžká práce. 

Turistická koruna ZŠ v Hošťálkové

Zdolávání 20 vybraných míst v katastrech našich obcí.
Informace k soutěži.

Navržené trasy na mapě.

Přehled všech míst na mapě.Vrchařská koruna Valašska "JUNIOR"

VKV logoŽáci naší školy se v uplynulém ročníku aktivně zapojili do celoroční cyklistické akce Vrchařská koruna Valašska. Z naší školy se účastnilo napříč ročníky celkem 8 žáků a společně získali krásných 94 bodů (tj. zdolaných vrcholů). Díky tomu jsme v kategorii škol obsadili 26. místo. Konkurence byla veliká a zapojeno bylo 111 škol.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a budeme rádi, když se zapojí do dalšího ročníku!

Ročník 2021

Certifikát a zapojení žáci v roce 2020 Soutěž o Rychlíka školy

Rychlík

 Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 

Dotazník s vyhodnocenímDotazník

 

 

 

 

 Upozornění pro strávníky – od čtvrtku 18. 3. 2021

Školní jídelna nabízí obědy pro žáky na distanční výuce od čtvrtku 18. 3. 2021.

Žáci a zaměstnanci školy si v případě zájmu oběd přihlásí prostřednictvím vedoucí školní jídelny a tento oběd jim bude vydán do zpoplatněného menu boxu (5 Kč při výdeji oběda) na rampě za školní jídelnou.

Žáci 1. – 9. třídy, kteří budou mít zájem chodit pro obědy do menu boxů  od čtvrtku 18. 3. 2021, musí být k odběru obědů přihlášeni nejpozději do středy 17. 3. 2021 do 13.00 telefonicky nebo
e-mailem.

Výdej do menu boxů: 11.00 – 12.30 – rampa školy

Zdenka Kneblová,
vedoucí školní jídelny

Kontakty: tel. 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.orgInformace pro rodiče žáků 1. a 2. třídy o ochranných prostředcích dýchacích cest od 1. 3. 2021.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44MIN/KAN) budou žáci od pondělí 1. 3. 2021 nosit ve škole jednorázovou chirurgickou roušku (nejsou už povoleny roušky látkové). Je možné používat také nanoroušku, která je certifikovaná a odpovídá normě ČSN EN 14863+AC, nebo respirátor odpovídající velikosti a bez výdechového ventilu.

Žádáme rodiče, aby zajistili požadované ochranné prostředky dýchacích cest pro své děti. Současná epidemická situace to vyžaduje.

Úplné znění mimořádné opatření naleznete zde. 

Vedení školy Vám přeje  všechno dobré a především pevné zdraví!

V Hošťálkové 24. 2. 2021                                                      Mgr. Dana Černíková