Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Provoz základních škol podle školského zákona je upraven a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole mimo 1. a 2. třídu.

1. a 2. ročník – prezenční výuka ve škole podle rozvrhu v systému ŠkolaOnline

3. až 9. ročník – distanční výuka podle již zavedených pravidel. Účast na distanční výuce je povinná.


Příchod do školy:

Použijte oba vchody. Vstup do školy je umožněn od 7.00 do 7.35. Při odchodu ze šaten si žáci dezinfikují ruce.

Povinnost nošení roušek (ústenek, šátku, šály) platí po celou dobu pobytu ve škole (i ve ŠD). Nutno mít k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku). Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben. 

 

Provoz ŠD:

  • ranní družina zrušena
  • odpolední družina 11.15–15.30 hodin. Činnost ŠD probíhá v kmenových třídách, kde si děti převezmou vychovatelky (ráno přichází děti rovnou do svých kmenových tříd). Odchod ze ŠD dle rozpisu.

 

Provoz školní jídelny:

Žáci 1. a 2. ročníků jsou ke stravování přihlášeni automaticky od 4. 1. 2021.  Pokud NEBUDETE mít o obědy pro tyto žáky zájem, odhlaste je u vedoucí školní jídelny, nejpozději však do 30. 12. 2020 do 18.00 na e-mailu kneblova@zshostalkova.org
nebo na tel. 736 269 389.

Žáci 3. – 9. třídy, kteří budou vzděláváni distančně a kteří budou mít zájem chodit pro obědy do menu boxů (cena boxu 5 Kč) od úterý 5. 1. 2021, musí být k odběru obědů přihlášeni nejpozději do pondělí 4. 1. 2021 do 13 hodin.  Podrobnější informace v odkazu „Školní jídelna“.

O tom, jak bude vypadat provoz školy po 10. lednu 2021, Vás budeme včas informovat.

Přes všechny komplikace, které tato doba přináší, přejeme všem žákům a rodičům šťastné vykročení do nového roku 2021. Ať je pro nás všechny rokem lepším!

 

Žádost školy:

Žádáme rodiče, aby při se při zdravotních potížích dětí poradili s dětským lékařem a ne zcela zdravé děti do školy nepouštěli. V případě nařízení karantény je nutné, aby rodiče škole co nejdříve sdělili, že jejich dítě je v karanténě, zda bylo pozitivně testováno, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.  Škola pak musí učinit nezbytná opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí, aby nedošlo k šíření epidemie ve škole.

Děkujeme za pochopení.

V Hošťálkové 28. 12. 2020                                                              Mgr. Dana Černíková