Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Ztráty a nálezy 

Kdo postrádá mikinu, deštník nebo kalhoty, ať se přihlásí ve škole.

Ztráty a nálezy

COVID - DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!

ZMĚNY K 3. 1. 2022 (byly zaslány i prostřednictvím Školy online dne 1. 1. 2022)

Dokument si stáhnete po kliknutí zde.  (15.43 kB)

Informační leták pro rodiče (146 kB)


Barevný týden

V týdnu od 14.12.-17.12. jsme ve škole prožili ,,Barevný týden“. Každý den byla zvolena jedna barva, kterou jsme měli doladit svůj outfit. Chtěli jsme si jen zpestřit každodenní stereotyp a snad se nám to i povedlo. Můžete to posoudit sami v naší fotogalerii.


 

PF 2022

Vánoční tvoření a výzdoba školy

Vánocemi již dýchá celá naše škola. Podívejte se do fotogalerie na vánoční tvoření žáků a povedenou výzdobu prostor školy. 

5. třída ve školní dílně

Pátá třída se před vánočními svátky činila ve školních dílnách. Odměnou za jejich snahu byla tato krásná bedýnka. 

Mikuláš ve škole

Jako každý rok i letos k nám dorazil Mikuláš s andělem a čertem. Pro některé žáky to byla opravdu fuška přesvědčit je, že už zlobit nebudou. nakonec to dobře dopadlo a anděl mohl všem rozdat sladkou odměnu. Více najdete v naší fotogalerii. 

COVID 19 - informace pro rodiče

Informace naleznete zde.

Hlasujte v Anketě

Prosím o pomoc! Pomozte třeťákům rozhodnout, který obrázek landartu je hezčí. Téma byl Halloween, pracovali ve skupinách, museli se rozhodnout, jaký obrázek vytvoří, kdo bude stavět, kdo hledat přírodniny. Výsledek ohodnoťte sami. 

Hlasujte zde

 

Vážení rodiče,  

Základní škola Hošťálková si Vás dovoluje pozvat na seminář  Problematika on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení, který se uskuteční ve čtvrtek 14. 10. 2020 v době od 13.30 do 15.30 v budově ZŠ Hošťálková.


V rámci informačního semináře se dozvíte o problematice on-line vzdělávání žáků s poruchami chování a učení včetně praktických tipů a rad, jak k výuce takových žáků přistupovat.

Další indormace naleznete na pozvánce (683.41 kB)

Všichni jste srdečně zváni. 
Mgr. Dana Černíková

Ukončení Turistické koruny

Dne 19.9.2021 byl oficiálně ukončen náš projekt Turistická koruna ZŠ Hošťálková. Všem, kteří zdárně splnili všechny stanovené body, velmi gratulujeme. Zároveň děkujeme všem, kteří se alespoň částečně našeho projektu zúčastnili a zkusili obejít alespoň část stanovených míst. Doufám, že všem, kteří se do tohoto projektu zapojili, se myšlenka líbila a rádi jste si vyzkoušeli tuto aktivní formu strávení volného času. Všem dětem, které nachodily velkou porci kilometrů nejrůznějším terénem, patří náš velký obdiv. A samozřejmě, to samé platí o rodičích, kteří jste své děti doprovázeli a dokázali správně namotivovat. Moc vám všem za to děkujeme! Jak jsem avizoval na začátku, všichni držitelé Turistické koruny budou odměněni pamětními medailemi a dalšími drobnými dárky. O způsobu předání vás budeme informovat skrz emaily a webové stránky školy. Na shledanou u dalších akcí ….

Tomáš Sobotka

Ranní družina

Od 14. 9. 2021 bude opět v provozu ranní družina od 6:20 h do 7:20 h. Podrobnější informace obdržíte ve zprávě ve Škole online.

S pozdravem Dana Černíková

Adaptační pobyt SPOLU

6.A     2. - 3. 9. 2021

6.B     6. - 7. 9. 2021

Informace o pobytu dostanou žáci první školní den od svých třídních učitelů. 


 

Rozdělení žáků 1. a 6. tříd ve školním roce 2021/2022

Seznamy naleznete zde:

1. ročník

6. ročník


 

Zahájení školního roku - 1. třídy

Vážení rodiče letošních prvňáčků,

Rádi bychom vás informovali, jak bude probíhat první školní den a první školní týden. Zde je několik základních organizačních informací.

Středa 1. 9. 2021 – slavnostní zahájení školního roku

Žáci prvních tříd s doprovodem přicházejí v 7:35 – 7:45 do školy hlavním vchodem nebo vchodem od parkoviště. Po dezinfekci rukou odchází do svých tříd.

Po celou dobu ve společných prostorách je nutno používat ochranu dýchacích cest (respirátor, nanorouška).

Testování žáků prvních tříd proběhne 2. 9., dále 6.9. 9. 2021.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží:

  • potvrzení o antigenním testu z odběrového místa ne starší jak 72 hodin
  • potvrzení PCR testu z odběrového místa ne starší jak 7 dní
  • potvrzení o ukončeném očkování
  • potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 v ochranné lhůtě (180 dní od prvního pozitivního testu)

Upozorňujeme, že kdo pobýval posledních 14 dní v zahraničí, musí sledovat režim návratu ze zahraničí – nevztahuje se na plně očkované a ty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě (180dní od prvního pozitivního testu).

Upozorňujeme, že pokud dojde ke změnám v organizaci vzhledem k vývoji situace, budete informování prostřednictvím webových stránek.

Čtvrtek – pátek (2. 9. - 3. 9. 2021)

Žáci jsou s třídní učitelkou ve své třídě, pobyt ve škole trvá do 11,15 hodin, potom děti přebírají vychovatelky školní družiny, případně odcházejí na oběd či domů.

Užívejte si poslední prázdninové dny. Těšíme se na Vás.

V Hošťálkové 25. 8. 2021                                                                Mgr. Dana Černíková

Zahájení školního roku 1. září 2021

Základní informace k zahájení školního roku 2021/2022    2. – 9. ročníky

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021

  1. stupeň: 7:35 – 11:15 hodin     vstup žákovským vchodem a vchodem od parkoviště
  1. stupeň: 7:35 – 12:05 hodin    vstup žákovským vchodem a vchodem od parkoviště  Výdej obědů: po ukončení výuky

Školní budova bude otevřena od 7:15 hod, žáci po příchodu do školy si vydezinfikují ruce a přesunou se do svých kmenových tříd. Zde proběhne testování žáků tak, jak jsme již zvyklí. Další testování proběhne dnech 6. a 9.září 2021.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží:

  • potvrzení o antigenním testu z odběrového místa ne starší jak 72 hodin
  • potvrzení PCR testu z odběrového místa ne starší jak 7 dní
  • potvrzení o ukončeném očkování
  • potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 v ochranné lhůtě (180 dní od prvního pozitivního testu)

Upozorňujeme, že kdo pobýval posledních 14 dní v zahraničí, musí sledovat režim návratu ze zahraničí – nevztahuje se na plně očkované a ty, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě (180dní od prvního pozitivního testu).

Aby žák nebyl testován, je potřeba výše uvedené skutečnosti věrohodně doložit třídnímu učiteli před samotným testováním (listinná podoba, certifikát v mobilu apod.), nejlépe do 1. 9. 2021.

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky pouze za dodržení přísnějších režimových opatření. Musí mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest a na obědě sedí ve zvláštním sektoru ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních. Neúčastní se výuky TV ve vnitřních prostorách a nezpívá.

Ve všech společných prostorách platí nutnost ochrany dýchacích cest (respirátor, nanorouška).

Z důvodu zvýšených hygienických požadavků žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy.

Třídní učitelé žákům ve třídách předají základní organizační informace.

Čtvrtek 2. 9. 2020 – třídnické hodiny

Pátek 3. 9. 2020 – podle rozvrhu

V prvním týdnu končí výuka na 1. stupni v 11:15 hod., na 2. stupni 12:05 hod., obědy budou vydávány dle rozpisu tak, aby se třídy nehromadily před jídelnou.

Provoz školní družiny: bez omezení, ve středu 1. září 2021 bude školní družina v provozu (kromě žáků 1. ročníku).

Doba provozu: 11:15 - 16:00

Školní stravování: Stravování ve školní jídelně je zajištěno pro všechny žáky kromě 1. třídy již od 1. září (žáci 1. třídy se mohou stravovat od 2. září). Počet žáků v prostoru jídelny i počet strávníků u stolu budeme regulovat.

Chod školy bude upravován v souladu s informacemi o hygienických opatřeních vycházejících z manuálu MŠMT pro základní školy a pokynů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Budeme dodržovat všechna opatření a doporučení.

Naším hlavním úkolem je zajistit bezpečnost a zdraví všech ve škole, zvládnout hygienická opatření tak, aby provoz školy začal bez problémů a výuka bez přerušení trvala celý školní rok. Druhým velkým úkolem je pomoci všem žákům znovu nastartovat školní vzdělávání, procvičit a doplnit důležité učivo v hlavních předmětech druhého pololetí loňského roku a v klidu úspěšně zvládnout ten letošní rok.

Věříme, že společně vše zvládneme.

Na spolupráci s vámi, vážení rodiče i milí žáci, se těší všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

V případně jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za vedení školy a všechny zaměstnance Dana Černíková

V Hošťálkové 25. 8. 2021                                           

Zápis do školní družiny ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, zápis do družiny proběhne v prostorách školní družiny ve dnech 30. a 31. 8 2021 v čase od 14.30 do 15.30.

Sledujte na školním webu protiepidemická opatření. Děkujeme.

Vedoucí školní družiny Michaela Křupalová.Přání na prázdniny

Přejeme krásné prázdniny a pohodovou dovolenou žákům, rodičům a zaměstnancům školy. Odpočívejte, nabírejte síly a prožívejte nezapomenutelná dobrodružství.

Děkujeme za spolupráci v nelehké době a těšíme na Vás opět v novém školním roce.

Vedení školyProvoz kanceláře školy o prázdninách

Z důvodu rekonstrukce 1. patra je omezen provoz kanceláře školy. V případě potřeby volejte na telefon:

Ekonomka školy: 732 386 020

Ředitelka školy: 736 269 389

Vedoucí stravování: 571 442 132


Úřední hodiny:

V pracovní dny: 8.00 – 12.00 

Od 19. 7. do 6. 8. 2021 – čerpání dovolené.

Email: zakladni.skola@zshostalkova.org