Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Čestné prohlášení a nový zápisní lístek

Účast ve škole od 25. 5. 2020 na vzdělávacích aktivitách je podmíněna vyplněným čestným prohlášením zákonného zástupce žáka. Bez vyplněného čestného prohlášení nemůže žák nastoupit  25. 5. 2020 do školy!

Klikněte na modrý odkaz „Čestné prohlášení“: Čestné prohlášení. Odkaz vás přepojí do „Dokumentů a formulářů“ školy. Zde ještě jednou klikněte na „Čestné prohlášení“ v sekci „Výuka ovlivněna COVID – 19“. Otevře se vám dokument ve formátu pdf, který vytisknete a vyplníte.

Vyplněné a podepsané čestné prohlášení odevzdá žák v pondělí 25. 5. 2020 při vstupu do školy, aby se mohl zúčastnit vzdělávacích aktivit.

Nový zápisní lístek – klikněte na modré „ZDE“


Organizace návratu žáků 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020 do školy


Vážení rodiče a milí žáci,

oslovujeme Vás s podrobnější organizací návratu žáků 1. stupně do školy.

Nástup do školy v pondělí 25. 5. 2020:

Abychom zajistili minimální kontakt žáků různých ročníků, zvolili jsme dva vchody do školy a různé časy příchodů. Žáci čekají před určeným vchodem, kde si je přeberou vyučující. Zákonní zástupci nesmí doprovázet děti do budovy školy! Prosíme o vaši maximální spolupráci!

Před hlavním vchodem (žákovský vstup) Vchod od parkoviště (vstup do TV)
7.15 – 5. třída 7.15 – 1. a 3. třída
7.25 – 4. třída 7.25 – 2. třída

V šatně se žáci přezují a průběžně odejdou do učebny, ve které budou po celou dobu výuky. Ve škole ve společných prostorách se žáci pohybují vždy s rouškou. Jedině v učebně, když sedí žák sám v lavici, si roušku může sundat a dát do sáčku. Na WC chodí žáci jednotlivě po svolení vyučujícího.

Žáci se mohou pohybovat pouze v přesně vymezených prostorách (určená třída, WC, společné prostory), a to na základě pokynů pedagogických pracovníků zajišťujících minimální kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Žáci se neučí podle rozvrhu a neplatí ani běžné přestávky. Vyučované předměty a přestávky určuje vyučující dané třídy. Přihlášením se stává docházka vašeho dítěte povinnou a omlouvání nepřítomnosti se řídí běžnými pravidly.

Po skončení dopolední části cca v 11.00, přebírají žáky vyučující odpolední části. Žáci, kteří nejsou přihlášeni ke školnímu stravování, odcházejí individuálně domů. Zbylí žáci odcházejí s vyučujícím dle rozpisu na oběd.

Pokud rodiče v dotazníku projevili zájem o oběd pro své děti, jsou žáci automaticky přihlášeni. V případě, že přihlášený žák v průběhu docházky onemocní, musí rodiče odhlásit oběd dle běžných pravidel (telefonicky nebo emailem ráno). Jídlo první den nepřítomnosti bude vydáváno od 12.30 hod do náhradního obalu, který zajistí škola a po telefonické domluvě u vedoucí stravování (tel: 571 442 132). Další dny v případě nepřítomnosti žáka ve škole nemá na oběd nárok.

Přibližné časy školního stravování:

10.30 – 2. třída

10.45 – skupina 3. + 5. třída

11.00 – 1. třída

11.15 – 4. třída

11.30 – 5. tříd

11.45 – 3. třída

Po obědě odcházejí žáci, kteří se neúčastní odpolední části, individuálně domů. Zákonní zástupci je mohou čekat před školou! Ostatní žáci se vrací zpět do své učebny, případně tráví odpoledne venku na školní zahradě!

Zákonné zástupce, jejichž děti se budou účastnit odpolední části, prosíme, aby nám vyplnili Nový zápisní lístek, který taktéž naleznou v příloze.


CO SI VZÍT S SEBOU V PONDĚLÍ 25. 5. 2020 DO ŠKOLY:

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je podmínkou pro návrat do školy.
Klikněte na modré „ZDE“.
(Odkaz vás přepojí do „Dokumentů a formulářů“ školy. Zde ještě jednou klikněte na „Čestné prohlášení“ nebo na „Nový zápisní lístek“ v sekci „Výuka ovlivněna COVID – 19“. Otevře se vám dokument ve formátu pdf, který vytisknete a vyplníte.)

Nový zápisní lístek – klikněte na modré „ZDE“

– minimálně 2 roušky a sáček na ně
– přezůvky, pokud je nemají ve škole
– svačinu, pití
– sportovní oblečení - pokud to půjde, děti budou trávit nějaký čas na zahradě a hřišti
– psací potřeby, deníčky nebo dodatky k ŽK
– učebnice a sešity do Čj, matematiky a Aj (od třetího ročníku).

 

Společnými silami to zvládneme.

V Hošťálkové 20. 5. 2020                                          Mgr. Dana Černíková


 

Řazení výukových zdrojů v systému Škola OnLine

Řazení výukových zdrojůKlikněte na fotku :)

Zdroje se dají řadit i kliknutím na další položky v menu.

Například kliknutím na položku „Přidělil“, se zdroje seskupí podle jednotlivých učitelů.

Odevzdávání vypracovaných úkolů

Odevzdávání úkolůFotka je link :)