Základní škola Hošťálková

Aktuality

Zobrazeno 1-50 ze 74
#

Třídní schůzky

Datum: 22. 10. 2019

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 19. listopadu v 15.15 v kmenových třídách vašich dětí.

#

Halloween

Datum: 22. 10. 2019

Pro žáky I. stupně naší školy :)

#

Sběr papíru pro dobrou věc

Datum: 16. 10. 2019

Sběr papíru pro Nadaci transplantace kostní dřeně.

#

Kraje pro bezpečný internet

Datum: 13. 10. 2019

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. Soutěž trvá až do 15. listopadu 2019. Cílem soutěže je upozorňovat děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

#

Legiovlak

Datum: 8. 10. 2019

V úterý 24. září se všichni deváťáci naší školy mohli vrátit o 100 let zpátky, do doby, kdy končila 1. světová válka. A to díky příjezdu Legiovlaku na vsetínské nádraží.

ZMĚNA ROZVRHU! 1

Nový rozvrh hodin!

Datum: 2. 10. 2019

Vážení rodiče, z provozních důvodů došlo ke změně rozvrhu. Nový rozvrh je platný od pondělí 7. října 2019. Aktuální rozvrh už je naveden v systému ŠKOLA ONLINE.
Děkujeme za pochopení.

#

Povedená účast fotbalistů na okrskových kolech

Datum: 2. 10. 2019

Poslední zářijový týden proběhly okrskové kola v halové kopané starších i mladších žáků. Díky pěknému počasí se „halová“ kopaná uskutečnila venku, konkrétně na hřišti s umělou trávou při ZŠ SYCHROV – VSETÍN.

#

Jak vybrat střední školu?

Datum: 2. 10. 2019

Besedy pro rodiče žáků 9. tříd.

#

Den řemesel

Datum: 2. 10. 2019

Pozvánka na akci SOŠ Josefa Sousedíka.

#

Benefiční koncert pro NTKD Hošťálková

Datum: 26. 9. 2019

Akce pro dobrou věc. I ty můžeš dát šanci.

#

Pronájem tělocvičny a nové klíče!

Datum: 10. 9. 2019

Zájemci o pronájem tělocvičny nahlaste prosím dobu tréninku.
Zároveň došlo k výměně zámku u zadního vchodu do tělocvičny. Starý klíč prosím odevzdejte. Nový klíč si vyzvednete spolu se smlouvou o pronájmu tělocvičny u ředitelky školy.

#

Pozvánka na DEN FILMU ve Zlíně

Datum: 5. 9. 2019

Plakát a zároveň pozvánka na akci, která se koná
7. září.

#

Adaptační pobyt „SPOLU“ – žáci 6. tříd

Datum: 3. 9. 2019

Vážení rodiče, pro adaptační pobyty jsou platné termíny uvedené na webu.

#

Adaptační pobyt „SPOLU“ pro žáky 6. tříd

Datum: 3. 9. 2019

Vážení rodiče,
naše škola pořádá pro žáky 6. ročníku dvoudenní adaptační pobyt, který slouží k tomu, aby se nový třídní kolektiv více sžil. Akce je součástí školní výuky a probíhá v prostorách „volejbalových šaten“ v Hošťálkové. Více se dozvíte v příloze pod textem.

#

Organizace výuky od 3. do 6. 9. 2019

Datum: 30. 8. 2019

Výuka od úterý do pátku podle platného rozvrhu podle jednotlivých tříd.
I. stupeň končí s výukou v 11.15 a II. stupeň ve 12.05.

#

Jak bude probíhat první školní den?

Datum: 30. 8. 2019

Organizace prvního školního dne podle tříd.

#

Upozornění pro rodiče žáků 6. tříd

Datum: 29. 8. 2019

V pondělí 2. září budou žákům 6. tříd rozdány učebnice.

#

Sešity – upozornění pro rodiče

Datum: 28. 8. 2019

Upozorňujeme rodiče, že nemusí kupovat dětem sešity. Děti všech ročníků mají sešity zaplacené a dostanou je na začátku školního roku.

#

Informace pro rodiče prvňáčků

Datum: 28. 8. 2019

Připomínáme rodičům dětí, které jdou do 1. třídy a mají zájem o stravování ve školní jídelně, aby do pátku 30. srpna donesli vyplněnou přihlášku na obědy. Kdo ji nemá, může ji vyplnit přímo ve škole u vedoucí školní jídelny.

#

Seznamy žáků 6. tříd

Datum: 27. 8. 2019

Rozdělení žáků do tříd proběhlo. Své děti najdete pod příslušným kódem.

#

Pomůcky do 3. třídy

Datum: 27. 8. 2019

.

#

Rozdělení žáků 6. tříd

Datum: 21. 8. 2019

Vážení rodiče, vzhledem k velkému počtu žáků otevřeme v tomto školním roce tři 6. třídy, do kterých rozdělíme žáky z Kateřinic, Ratiboře a Hošťálkové. Rozdělení žáků do příslušných tříd proběhne v úterý 27. 8. 2019. Seznamy tříd se jmény třídních učitelů budou zveřejněny následující den ve středu 28. 8. 2019 na webu školy a na vstupních dveřích žákovského vchodu po číselným kódem. Rodiče, kteří ztratili kód svého dítěte, mohou kontaktovat vedení školy.

#

Zápis do školní družiny

Datum: 19. 8. 2019

Ve dnech 27. a 28. 8. 2019 proběhne zápis do školní družiny. Děti můžete přihlašovat v době od 14.00 do 16.00 v prostorách školní družiny.

#

První školní den

Datum: 19. 8. 2019

Vážení rodiče a milí žáci,
nový školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019 :)

#

Den s vaší nemocnicí…

Datum: 25. 6. 2019

…pošesté a tentokrát jsme u toho byli i my. Tedy žáci sedmého ročníku. Podle tříd si nás v 9 hodin ráno přebrali v nemocnici naši průvodci, kteří s námi obcházeli jednotlivá pracoviště.

#

Družina uzavřena!

Datum: 25. 6. 2019

Vážení rodiče, v pátek 28. 6. 2019 je uzavřena ranní i odpolední družina!

#

Tělocvičny mimo provoz!

Datum: 25. 6. 2019

V době letních prázdnin od 29. 6. do 1. 9. 2019 jsou obě tělocvičny pro všechny složky UZAVŘENY!

#

Pokyny k táborům

Datum: 18. 6. 2019

Podrobnější informace k našim táborům.

#

Zlatá cesta na soutěž IZS

Datum: 5. 6. 2019

Letos poprvé se nám podařilo přihlásit se a být přijati na soutěžní den s Integrovaným záchranným systémem do centra Amfík Bukovina Popovice.

#

Jeden příběh dvojím perem

Datum: 4. 6. 2019

Miroslav Žabčík, žák 8. A třídy, byl oceněn v literární soutěži s názvem „Jeden příběh dvojím perem“, kterou uspořádala vsetínská ZŠ Trávníky.

#

Rodičům budoucích prvňáčků

Datum: 4. 6. 2019

Informativní schůzka.

#

Logo školy

Datum: 4. 6. 2019

Pojď to zkusit. Možná tvůj návrh vyhraje a škola bude používat Tvé LOGO :)

#

Výprava dvou našich deváťáků do Terezína

Datum: 4. 6. 2019

Terezínská tryzna
Po návštěvě Muzea holocaustu v Osvětimi jsme se společně s panem učitelem Koňaříkem vydali do koncentračního tábora v Terezíně na každoroční tryznu.

#

Projekt sexuální výchova

Datum: 30. 5. 2019

Ve dnech 21. 5. - 24. 5. se naše 8. třídy zúčastnily pobytu zaměřeného na sexuální výchovu.

#

Tábor v Hošťálkové – informační schůzka

Datum: 21. 5. 2019

Vážení rodiče, tímto Vás zveme na informační schůzku, kde vám budou předány potřebné informace k realizaci dětských táborů v Hošťálkové.

#

Fotbal - McDonald’s Cup

Datum: 19. 5. 2019

Opět po roce se žáci z 1. stupně naší školy zúčastnili okrskového kola ve fotbalu pro základní školy, které v posledních letech nese název dle hlavního patrona – McDonald‘s Cup.

#

Exkurze žáků 9. tříd do Polska

Datum: 17. 5. 2019

Nejen Muzeum holocaustu, ale také Dračí jáma v Krakově.

#

Před školou bezpečně!

Datum: 16. 5. 2019

Zvýšení bezpečnosti v průjezdu ke škole před žákovským vchodem.

#

Nové kontakty na naše zaměstnance

Datum: 15. 5. 2019

Učitelé I. a II. stupně

#

Focení tříd

Datum: 12. 5. 2019

Zítra 13. 5. 2019 se fotí žáci 9. tříd a třída 8. B. Focení proběhne za každého počasí :)

#

Přání pro maminky

Datum: 10. 5. 2019

Od 6. A ...

#

Oznámení školní družiny

Datum: 10. 5. 2019

Dne 14. 5. bude v obci Hošťálková plánované přerušení dodávky elektřiny od 7.00 do 18.00.

#

Preventivní program v 6. A

Datum: 9. 5. 2019

V půlce dubna proběhl v šestých ročnících plánovaný preventivní program s názvem Nemoc jménem šikana.

#

Zdravý životní styl

Datum: 9. 5. 2019

Tak jako každý rok proběhl i letos dvoudenní projektový den, který se týkal zdravého životního stylu.

#

Vztahy ve třídě

Datum: 7. 5. 2019

Dne 6. 5. 2019 proběhl ve třídě 8. A program s názvem „ Vztahy ve třídě“. Pod vedením zkušené lektorky prováděli žáci různé zábavné či pohybové aktivity. Cílem bylo zlepšit nejen vzájemnou komunikaci, ale i uvědomit si, že dobrý kolektiv je pro správné fungování třídy důležitý.

#

Mapa školy 2019 – výsledky dotazníkového šetření

Datum: 6. 5. 2019

Pro zájemce o dění v naší škole zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření. Na jaře 2019 se ho zúčastnili žáci, rodiče a zaměstnanci školy.
Anonymně jste vyplňovali dotazník - Mapa školy. Autorem dotazníků byla společnost SCIO.
Děkujeme za vyplnění dotazníku, za vaše názory a postřehy.
S konkrétními výsledky se můžete seznámit v následujících přílohách.

#

Pozvánka na benefiční akci

Datum: 5. 5. 2019

Benefiční akce „Jonáškovo zábavné odpoledne“, zaměřené na podporu onkologicky nemocných dětí a mládeže.

#

Habsburská Vídeň

Datum: 29. 4. 2019

Dne 12. dubna jsme si museli natočit budík na mnohem dříve, než vstáváme do školy. V pět hodin jsme totiž odjížděli na exkurzi k našim jižním sousedům, do rakouské Vídně. Naším průvodcem byl po celý den PhDr. Pavel Kočí a doprovodem paní učitelky Hrachovcová a Haplová.

#

Velikonoční prázdniny

Datum: 19. 4. 2019

Vedení školy přeje všem žákům a jejich rodičům příjemné prožití velikonočních svátků.

#

Pozvánka na exkurzi s družinou

Datum: 18. 4. 2019

Naučná přírodovědná exkurze národní přírodní rezervace Hůrka a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Zobrazeno 1-50 ze 74