Základní škola Hošťálková

Jídelna

Upozornění pro strávníky

I v tomto školním roce dál platí protiepidemiologické opatření pro školní stravování tak, jak bylo nastaveno v červnu. Znamená to, že před vstupem do jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.

V odstupech a v respirátorech nebo rouškách přicházejí do jídelny, která je rozčleněna do 3. sektorů. I nadále trvá zákaz „samoobslužného výdeje“, znamená to, že strávníkům je vše vydáváno přes okénko / tácek, příbory, talíře s jídlem, ovoce apod. /.

Žák, který zůstane doma, může si oběd první den neplánované nepřítomnosti oběd vyzvednout, např. když onemocní / vyhláška č. 107/2005 Sb. §4 odst.9 /. Ostatní obědy musí odhlásit. V případě neodhlášení musí doplatit plnou cenu oběda. Doplatek činí 20 Kč za 1 oběd / režijní náklady /, který je splatný následující měsíc po vyúčtování .

V době zvýšených hygienických požadavků se nám osvědčilo dávat první den nemoci dětem jídlo do jednorázových menu boxů. Tím odpadlo riziko kontaminace prostor kuchyně donesenými jídlonosiči.

Pokud chcete daný den jídlo pro dítě odebrat, zavolejte prosím do kuchyně, tel. 571 442 132 nejpozději do 10.30 hodin. Výdej obědů v jednorázových obalech probíhá v době 11.00 – 11.30 hod. vzadu na rampě, kde je umístěn zvonek na kuchyň a kancelář kuchyně.

Kneblová Zdenka, vedoucí ŠJ ZŠ