Základní škola Hošťálková

Jídelna

Upozornění pro strávníky – od 4. 1. 2021

Vařit a vydávat oběd ve školní jídelně budeme pro žáky 1. a 2. třídy a pro zaměstnance školy, kteří budou přítomni na pracovišti. Výše uvedeným žákům bude oběd automaticky přihlášen
i na pondělí 4. 1. 2021. Pokud NEBUDETE mít o obědy pro tyto žáky zájem, odhlaste je u vedoucí školní jídelny, nejpozději však do 30. 12. 2020 do 18.00 na e-mailu kneblova@zshostalkova.org nebo na tel. 736 269 389.

Od 4. 1. 2021 je již povinností rodičů, aby si obědy v případě nepřítomnosti žáka odhlašovali sami, nebo kontaktovali vedoucí školní jídelny a to vždy do 13.00 předcházejícího dne.

Školní jídelna nabízí obědy pro žáky na distanční výuce od úterý 5. 1. 2021.

Žáci a zaměstnanci školy si v případě zájmu oběd přihlásí prostřednictvím vedoucí školní jídelny a tento oběd jim bude vydán do zpoplatněného menu boxu (5 Kč při výdeji oběda) na rampě za školní jídelnou.

Výdej do menu boxů: 11.00 – 12.30

Zdenka Kneblová,
vedoucí školní jídelny tel. 571 442 132, e-mail: kneblova@zshostalkova.org