Základní škola Hošťálková

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Základní škola Hošťálková, okres Vsetín
ZŠ Hošťálková vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hošťálková 380
75622 Hošťálková
Telefon: 571 442 330
E-mail: zakladni.skola@hostalkova.cz
WWW: zshostalkova.org
ID Datové schránky: 63d3dhk
 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

  Hošťálková 380
  75622 Hošťálková
 • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Hošťálková 380
  75622 Hošťálková
 • 4.3. Úřední hodiny

 • 4.4. Telefonní čísla

 • 4.5. Čísla faxu

  Fax není využíván.
 • 4.6. Adresa internetové stránky

 • 4.7. Adresa e-podatelny

 • 4.8. Další elektronické adresy

škola: 1760479389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
nadace: 115-7496680207/0100 (Komerční banka, a.s.)
jídelna: 7034-1760479389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
60990392
Nejsme plátci DPH
 • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • 14.2. Vydané právní předpisy

 • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • 16.1. Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 16.2. Výhradní licence

  V současné době nejsou pro ZŠ Hošťálková poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.