Základní škola Hošťálková

Výchovný poradce

Střední školyInformace k přijímacímu řízení na střední školy 2019/2020

Časovou osu konání JPZ 2019/2020 a dále informace MŠMT ke konání přijímacích zkoušek.


Termín konání JPZ je 8. 6. 2020 (čtyřleté obory) a 9. 6. 2020 (víceletá gymnázia).

Bližší informace ke konání JPZ obdrží žáci v dopise od školy, kde budou konat JPZ.

Zápisový lístek bude vydán v týdnu od 1. do 5. 6. 2020 při výuce ve škole výchovným poradcem, proti podpisu žáka.

V případě nejasností kontaktujte výchovného poradce Mgr. Daňa Radomír, na tel. 732 356 747 nebo mailem dana@zshostalkova.org

Odkazy pro samostatnou přípravu na JPZ:

Přijímačky bez obav

Procvičování testů a úloh

Státní přijímačky

Hodně úspěchů při konání přijímacích zkoušek.


Zápisový lístek

Zápisový lístek pro žáky, kteří nekonali přijímací zkoušky na střední školy (nematuritní obory) a jsou přijati ke studiu, je možné si vyzvednout v pondělí 27. 4. 2020 proti podpisu zákonného zástupce nebo žáka.


Rozpis hodin:

08.00 – 11.00                ředitelna             Mgr. Černíková

13.00 – 15.00                sborovna            Mgr. Daňa

Pokud Vám uvedený termín nevyhovuje volejte na tel. 732 356 747 výchovný poradce Daňa


Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy 2020/2021


Konzultační hodiny

  • Středa 14.00 – 15.00

V případě potřeby můžete výchovného poradce kontaktovat a domluvit si schůzku v jiném termínu.

  • kontaktní e-mail: dana@zshostalkova.org       
  • pevná linka (škola): 571 442 330
  • sborovna II. stupeň: 605 369 380

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 naleznete
v následujících odkazech. 

Informace k přijímaní na gymnázia se sportovní přípravou – MŠMT

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2019-2020

Informace o přijímacím řízení

Informace o zápisovém lístku

Informace a odkazy MŠMT

Informace o odvolacím řízení