Základní škola Hošťálková

Nepedagogičtí pracovníci

Ekonomický úsek
Miroslava Krchňáková zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

 

Projekt: Dětský klub a příměstské tábory v Hošťálkové
Mgr. Iveta Váňová projektový manažer

 

Školní jídelna
Zdenka Kneblová vedoucí školní jídelny
Dana Šindlerová vedoucí kuchařka
Zdenka Střešovská kuchařka
Hana Valchářová kuchařka

 

Zabezpečení provozu školy
Tomáš Pavlica školník, vedoucí pracovnic provozních úseků
Marie Hurtová uklizečka
Eva Palová uklizečka
Alena Hojsáková uklizečka