Základní škola Hošťálková

Základní informace o školní družině

Základní informace o školní družině

Školní družina využívá kapacitu 60 dětí. O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky. Pokud je přihlášeno více žáků, než je povolená kapacita družiny, jsou přednostně přijímáni žáci: prvního ročníku a dále postupně druhého a třetího ročníku.

Družina nabízí
• zájmová vzdělávání
(výtvarné, sportovní, pracovní, hudebně-dramatické, literární, kroužky           organizované školou - žáci mohou z družiny do kroužku přecházet)

• hry rozvíjející dovednosti dětí
• přípravu na vyučováni
• relaxační aktivity
• soutěže
• další aktivity dle zájmu dětí a aktuálních možností družiny
• upevňování návyků hygienických, pravidel stolování, společenského chování, oblékání, úklidu apod.

 
Platba za školní družinu
V souladu s §11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovila ředitelka základní školy úplatu za ŠD na 100,- Kč měsíčně. Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny. Různý čas odchodu ze školní družiny nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. Částka se z důvodu onemocnění dítěte nevrací.
Úplata je splatná v hotovosti vedoucí vychovatelce Michaele Křupalové přímo ve školní družině.


Provoz školní družiny Po–Pá
Ranní : 6:20 - 7:20
Odpolední : 11:15–16:00
Klubáček: 12:00–16:00
      
                
Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte po uplynutí provozní doby ŠD
Způsob odchodu žáka a osoby oprávněné k vyzvedávání jsou uvedeny na zápisním lístku, změny jsou možné pouze písemnou formou, nikoliv telefonicky.
Opakované pozdní vyzvedávání žáka ze školní družiny může být důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny.
Pokud žák, který nemá oprávnění odcházet sám, není vyzvednut po skončení provozní doby, kontaktuje vychovatelka zákonného zástupce žáka, případně osobu oprávněnou k jeho vyzvednutí a vyčká s žákem v prostorách školy. V případě, že se nepodaří zkontaktovat zákonného zástupce ani osobu pověřenou vyzvednutím žáka, je vychovatelka oprávněna kontaktovat orgán příslušný sociálně právní ochrany dětí, městský úřad nebo Policii ČR.
Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat a příplatek za přespočetné hodiny a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci.
 

Doby odchodu ze školní družiny

Po obědě: 12:00, 13:00, 

Po skončení vyučování: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

 

Datum vložení: 27. 8. 2019 13:16
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2023 8:06
Autor: Správce Webu