Aktuality

Upozornění pro rodiče žáků 6.–9. tříd

Pomůcky do výtvarné výchovy hromadně zakoupí škola. Žáci zaplatí 250 Kč. Každý žák musí mít na každou hodinu VV tyto svoje pomůcky: Pastelky nebo fixy, tyčinkové lepidlo a nůžky.

Pro rodiče žáků 6. tříd

Vážení rodiče, prosíme Vás o zaplacení zálohy za čip, který žáci budou používat při odebírání a odhlašování obědů ve školní jídelně. Zálohu ve výši 100 Kč, bychom rádi vybrali 1. školní den. 

Třídní učitelé 6. tříd

Nenech to být a pojď pomáhat s námi!

Vážení rodiče,
pod textem je k dispozici odkaz, kde můžou vaše děti, případně vy, zanechat anonymní vzkaz, pokud by se setkaly s jakoukoli formou patologického chování (šikana, agrese, drogy, …).

NNTB – Nenech to být!

Další informace