Aktuality

Ovoce do škol – oznámení rodičům

Vážení rodiče,
naše škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce a zelenina do škol“. 

Školní mléko
Hlavním úkolem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí.  

Ovoce do škol
Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků základních škol. Výrobky jsou dodávány přímo do škol pravidelně po předběžné dohodě. Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit tím jejich zdravotní stav, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Jogurt i ovoce obdrží žáci zpravidla jednou za 14 dnů (obvykle lichý pátek v měsíci,
v případě svátků a volna v náhradním termínu) během svačinové přestávky. Proto Vás žádáme, abyste přibalili svým dětem lžičky. Další dovoz proběhne v úterý 26. 9. 2017.

S pozdravem Mgr. Dana Černíková

Poděkování

Děkujeme Základní škole Trávníky Vsetín za bezplatné poskytnutí učebnic Dějepisu pro 7., 8. a 9. ročník, které budeme potřebovat z důvodu navýšení počtu žáků v letošních 6. třídách.

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky na 29. září 2017 ředitelské volno.

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, nabízíme Vám informace, jak vstoupit do prostředí známek Vašich dětí.  Jedná se o nové rozšíření nabídky komunikace mezi školou a Vámi. Prostředí elektronické ŽK je nové pro Vás i pro nás. Budeme se snažit podávat Vám včasné informace a umožnit tak přehled o prospěchu Vašich dětí průběžně.  

S pozdravem Dana Černíková

Manuál – Elektronická žákovská knížka

Další informace