Aktuality

Organizace 1. školního dne, stravování a družina

V pondělí 5. 9. 2016 bude zahájen nový školní rok 2016/2017. Začátek prvního školního dne je v 7.35 hod. Žáci 1. třídy se zúčastní svého prvního školního dne v doprovodu rodičů. Vyučování I. stupně (2.–5. třída) končí v 10.20 hod. Žáci II. stupně ukončí vyučování v 11.00 hod. Školní jídelna vaří pro přihlášené žáky od prvního školního dne. Žáci první třídy se školního stravování první den neúčastní. Provoz družiny začíná v úterý 6. 9. 2016 dle přihlášek.

Žákům 6. tříd budou vydány první den učebnice (nezapomenout tašky nebo baťohy) a ve školní jídelně u vedoucí stravování čipy (týká se žáků z Kateřinic a Ratiboře). Záloha na čip činí 100 Kč.

Seznam pomůcek do 1. třídy

Seznam 6. A

Seznam 6. B

Organizace výuky v úterý 6. 9. 2016

Z technických důvodů (odstávka elektrické energie a vody) se bude v úterý 6. 9 2016 konat místo výuky pochodové cvičení. Akce se koná za každého počasí. Školní jídelna v tento den nevaří!

Konec akce je v 10.30 hod.

Žákům, kteří v tento den navštíví školní družinu musí rodiče zajistit svačinu a pití.

Začátek školního roku 2016/2017

Školní rok 2016/2017 začíná pro žáky naší školy v pondělí 5. září 2016.

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil ředitel školy volno pro žáky základní školy ve dnech 1. – 2. září 2016.

Česká vlajka pro vojáky z misí

V pondělí 9. 5. 2016 se uskutečnila velká akce, kdy se žáci druhého stupně fotili ve tvaru a barvách české státní vlajky. Jednotlivé třídy měly za úkol obléci si trička v národních barvách, pak byli žáci rozmístěni do jednotlivých sektorů. Těsně před focením se zkoušelo i to, jak vypadá nápis „ZŠ Hošťálková zdraví vojáky z misí“ nad dětskými hlavami. Pan fotograf se pak na hasičské plošině vyvezl do výše, odkud všechny vyfotil. Fotografie byly zaslány Armádě ČR do soutěže s názvem „Pozdrav do mise". Ta má psychicky podpořit české vojáky v zahraničí.

Tímto děkujeme panu Štěpánu Janíčkovi za fotografie i Obecnímu úřadu v Hošťálkové za zapůjčení plošiny.

A nezbývá než všechny poprosit… Držte nám palečky, ať něco vyhrajeme.

 

Další informace