Základní škola Hošťálková

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy
Ředitelka Mgr. Dana Černíková zakladni.skola@hostalkova.cz
Zástupce ředitele Mgr. Tomáš Sobotka sobotkat@zshostalkova.org

 

Učitelé I. stupně
Mgr. Jitka Macková učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Darina Machálková učitelka 1. stupně třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Dana Mrlinová učitelka 1. stupně třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Alena Šimková učitelka 1. stupně třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Vlasta Mrlinová aprobace NJ–D třídní učitelka 5. A
Mgr. Jana Marková učitelka 1. stupně třídní učitelka 5. B

 

Učitelé II. stupně
Mgr. Eva Tomanová aprobace ČJ–OV třídní učitelka 6. A
Mgr. Lenka Babicová aprobace M–F třídní učitelka 6. B
Mgr. Jarmila Hrachovcová aprobace ČJ–křesťanská vých., D třídní učitelka 7. A
Mgr. Jiří Mládenka aprobace TV–Z třídní učitel 7. B
Mgr. Radomír Daňa aprobace M–INF, metodik ICT třídní učitel 7. C
Mgr. Radka Orságová aprobace ČJ–RV třídní učitelka 8. A
Mgr. Šárka Haplová aprobace AJ–VV třídní učitelka 8. B
Mgr. Petr Graclík aprobace TV–Z, INF třídní učitel 9. A
Mgr. Ondřej Koňařík aprobace NJ–D třídní učitel 9. B
Mgr. Věra Bortlová vyučuje VV  
Mgr. Dana Černíková aprobace M–F, INF  
Ing. Zuzana Kalinová člověk a příroda, vyučuje Př a CH  
Vojtěch Kozubík, DiS. vyučuje HV  
Mgr. Elena Najtová aprobace M–PV  
Mgr. Tomáš Sobotka aprobace TV–Př  
Mgr. Pavlína Žambochová aprobace AJ a učitelka I. stupně  

 

Asistenti pedagoga
Mgr. Zuzana Kubíčková asistent pedagoga 2. třída
Markéta Kratinová asistent pedagoga 7. A
Mgr. Jitka Palová asistent pedagoga 7. B
Petra Čablíková asistent pedagoga 7. C
BcA. Karolína Pařenicová asistent pedagoga 8. A
Bc. Renata Kovaříková asistent pedagoga 9. A

 

Školní družina a klub
Bc. Michaela Křupalová vedoucí školní družiny a klubu
Mgr. Iveta Váňová vychovatelka
Bc. Zuzana Havlíková vychovatelka v dětském klubu, „Klubáč“
Bc. Renata Kovaříková vychovatelka ve školním klubu

 

Rodičovská dovolená
Ing. Slavomíra Zbranková CH, koordinátor EVVO