Základní škola Hošťálková

Aktuality

Zobrazeno 1-50 ze 53
#

Rozdělení žáků 6. tříd

Datum: 21. 8. 2019

Vážení rodiče, vzhledem k velkému počtu žáků otevřeme v tomto školním roce tři 6. třídy, do kterých rozdělíme žáky z Kateřinic, Ratiboře a Hošťálkové. Rozdělení žáků do příslušných tříd proběhne v úterý 27. 8. 2019. Seznamy tříd se jmény třídních učitelů budou zveřejněny následující den ve středu 28. 8. 2019 na webu školy a na vstupních dveřích žákovského vchodu.

#

Zápis do školní družiny

Datum: 19. 8. 2019

Ve dnech 27. a 28. 8. 2019 proběhne zápis do školní družiny. Děti můžete přihlašovat v době od 14.00 do 16.00 v prostorách školní družiny.

#

První školní den

Datum: 19. 8. 2019

Vážení rodiče a milí žáci,
nový školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019 :)

#

Den s vaší nemocnicí…

Datum: 25. 6. 2019

…pošesté a tentokrát jsme u toho byli i my. Tedy žáci sedmého ročníku. Podle tříd si nás v 9 hodin ráno přebrali v nemocnici naši průvodci, kteří s námi obcházeli jednotlivá pracoviště.

#

Družina uzavřena!

Datum: 25. 6. 2019

Vážení rodiče, v pátek 28. 6. 2019 je uzavřena ranní i odpolední družina!

#

Tělocvičny mimo provoz!

Datum: 25. 6. 2019

V době letních prázdnin od 29. 6. do 1. 9. 2019 jsou obě tělocvičny pro všechny složky UZAVŘENY!

#

Pokyny k táborům

Datum: 18. 6. 2019

Podrobnější informace k našim táborům.

#

Zlatá cesta na soutěž IZS

Datum: 5. 6. 2019

Letos poprvé se nám podařilo přihlásit se a být přijati na soutěžní den s Integrovaným záchranným systémem do centra Amfík Bukovina Popovice.

#

Jeden příběh dvojím perem

Datum: 4. 6. 2019

Miroslav Žabčík, žák 8. A třídy, byl oceněn v literární soutěži s názvem „Jeden příběh dvojím perem“, kterou uspořádala vsetínská ZŠ Trávníky.

#

Rodičům budoucích prvňáčků

Datum: 4. 6. 2019

Informativní schůzka.

#

Logo školy

Datum: 4. 6. 2019

Pojď to zkusit. Možná tvůj návrh vyhraje a škola bude používat Tvé LOGO :)

#

Výprava dvou našich deváťáků do Terezína

Datum: 4. 6. 2019

Terezínská tryzna
Po návštěvě Muzea holocaustu v Osvětimi jsme se společně s panem učitelem Koňaříkem vydali do koncentračního tábora v Terezíně na každoroční tryznu.

#

Projekt sexuální výchova

Datum: 30. 5. 2019

Ve dnech 21. 5. - 24. 5. se naše 8. třídy zúčastnily pobytu zaměřeného na sexuální výchovu.

#

Tábor v Hošťálkové – informační schůzka

Datum: 21. 5. 2019

Vážení rodiče, tímto Vás zveme na informační schůzku, kde vám budou předány potřebné informace k realizaci dětských táborů v Hošťálkové.

#

Fotbal - McDonald’s Cup

Datum: 19. 5. 2019

Opět po roce se žáci z 1. stupně naší školy zúčastnili okrskového kola ve fotbalu pro základní školy, které v posledních letech nese název dle hlavního patrona – McDonald‘s Cup.

#

Exkurze žáků 9. tříd do Polska

Datum: 17. 5. 2019

Nejen Muzeum holocaustu, ale také Dračí jáma v Krakově.

#

Před školou bezpečně!

Datum: 16. 5. 2019

Zvýšení bezpečnosti v průjezdu ke škole před žákovským vchodem.

#

Nové kontakty na naše zaměstnance

Datum: 15. 5. 2019

Učitelé I. a II. stupně

#

Focení tříd

Datum: 12. 5. 2019

Zítra 13. 5. 2019 se fotí žáci 9. tříd a třída 8. B. Focení proběhne za každého počasí :)

#

Přání pro maminky

Datum: 10. 5. 2019

Od 6. A ...

#

Oznámení školní družiny

Datum: 10. 5. 2019

Dne 14. 5. bude v obci Hošťálková plánované přerušení dodávky elektřiny od 7.00 do 18.00.

#

Preventivní program v 6. A

Datum: 9. 5. 2019

V půlce dubna proběhl v šestých ročnících plánovaný preventivní program s názvem Nemoc jménem šikana.

#

Zdravý životní styl

Datum: 9. 5. 2019

Tak jako každý rok proběhl i letos dvoudenní projektový den, který se týkal zdravého životního stylu.

#

Vztahy ve třídě

Datum: 7. 5. 2019

Dne 6. 5. 2019 proběhl ve třídě 8. A program s názvem „ Vztahy ve třídě“. Pod vedením zkušené lektorky prováděli žáci různé zábavné či pohybové aktivity. Cílem bylo zlepšit nejen vzájemnou komunikaci, ale i uvědomit si, že dobrý kolektiv je pro správné fungování třídy důležitý.

#

Mapa školy 2019 – výsledky dotazníkového šetření

Datum: 6. 5. 2019

Pro zájemce o dění v naší škole zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření. Na jaře 2019 se ho zúčastnili žáci, rodiče a zaměstnanci školy.
Anonymně jste vyplňovali dotazník - Mapa školy. Autorem dotazníků byla společnost SCIO.
Děkujeme za vyplnění dotazníku, za vaše názory a postřehy.
S konkrétními výsledky se můžete seznámit v následujících přílohách.

#

Pozvánka na benefiční akci

Datum: 5. 5. 2019

Benefiční akce „Jonáškovo zábavné odpoledne“, zaměřené na podporu onkologicky nemocných dětí a mládeže.

#

Habsburská Vídeň

Datum: 29. 4. 2019

Dne 12. dubna jsme si museli natočit budík na mnohem dříve, než vstáváme do školy. V pět hodin jsme totiž odjížděli na exkurzi k našim jižním sousedům, do rakouské Vídně. Naším průvodcem byl po celý den PhDr. Pavel Kočí a doprovodem paní učitelky Hrachovcová a Haplová.

#

Velikonoční prázdniny

Datum: 19. 4. 2019

Vedení školy přeje všem žákům a jejich rodičům příjemné prožití velikonočních svátků.

#

Pozvánka na exkurzi s družinou

Datum: 18. 4. 2019

Naučná přírodovědná exkurze národní přírodní rezervace Hůrka a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

#

Jak dopadl zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020?

Datum: 17. 4. 2019

Ředitelka školy vydala rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

#

Přístup do elektronické žákovské a třídnice

Datum: 11. 4. 2019

Přístup do elektronické žákovské knížky a třídnice je snadný. Použijte tlačítko „ŠKOLA ONLINE“.

Florbal

Florbalová liga

Datum: 11. 4. 2019

XX. ročník Regionální ligy starších žáků ZŠ ve florbalu o pohár „Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko“ a IV. ročník “Memoriálu Jardy Kudlíka“.

#

2. místo našich volejbalistů v okresním kole

Datum: 10. 4. 2019

Dne 27. 3. 2019 se družstvo naší základní školy zúčastnilo okresního kola ve volejbalovém mixu. Turnaj proběhl na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí hracím systémem každý s každým na dva hrané sety.

Třídní schůzky

Datum: 3. 4. 2019

Vážení rodiče, dne 17. dubna 2019 se konají od 15.15 do 17.00 třídní schůzky.

#

Ponožkový den

Datum: 31. 3. 2019

DEN DOWNOVA SYNDROMU

#

Kapesníky pro Amálku

Datum: 8. 3. 2019

Ve dnech 4.–6. března se naše škola připojila k akci Nedělní školy v Hošťálkové Kapesníčky pro Amálku. Amálka je sedmiletá holčička, která má díky své nemoci mnohem složitější život než její vrstevníci.

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2019/2020

Datum: 1. 3. 2019

.

Mapa školy – dotazníkové šetření

Datum: 28. 1. 2019

Milí žáci a rodiče.
Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení.

#

Přání do nového roku

Datum: 2. 1. 2019

.

Vánoční hvězda

Datum: 21. 12. 2018

,,Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“ - je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc.

#

Zapojení do projektu

Datum: 1. 10. 2018

.

Organizace školního roku 2018/2019

Datum: 1. 9. 2018

Organizace školního roku 2018/2019

Nenech to být a pojď pomáhat s námi!

Datum: 1. 9. 2018

Vážení rodiče,
pod textem je k dispozici odkaz, kde můžou vaše děti, případně vy, zanechat anonymní vzkaz, pokud by se setkaly s jakoukoli formou patologického chování (šikana, agrese, drogy, …).

Senamy 6. tříd pro šk. rok 2018/2019

Datum: 31. 8. 2018

Upozornění pro rodiče žáků 6. tříd
Rozdělení žáků do 6. tříd bylo provedeno v souladu s GDPR dle registračních čísel, která máte k dispozici v elektronické žákovské knížce, případně si je můžete vyzvednout osobně v ředitelně ZŠ.

Seznamy pomůcek na školní rok 2018/2019

Datum: 27. 8. 2018

Vážení rodiče,
i v nadcházejícím školním roce děti dostanou při nástupu do 1. třídy balíček školních pomůcek v hodnotě 200 Kč. Dále budou potřebovat především dostatek Vaší trpělivosti a také dávku dobré nálady. Přesto Vás prosíme o pořízení následujících potřeb.

Školní řád

Datum: 27. 8. 2018

.

Tématické dny

Datum: 25. 6. 2018

Jak to celé dopadlo :)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Datum: 1. 5. 2018

.

Přijatí žáci do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Datum: 30. 4. 2018

.

Dodatek ke školnímu řádu

Datum: 1. 3. 2018

Dodatek školního řádu k používání mobilů a dalších elektronických zařízení ve škole.

Zobrazeno 1-50 ze 53