Základní škola Hošťálková

Informace pro zákonné zástupce a zaměstnance školy s účinností od 31. 1. 2022 a 15. 2. 2022

Informace pro zákonné zástupce a zaměstnance školy

Informace pro zákonné zástupce a zaměstnance školy s účinností od 31. 1. 2022 a 15. 2. 2022

(na webu školy zveřejněno 30. 1. 2022)

 1. S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
 • Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, zaměstnanci ZŠ), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
 • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,  
  • pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,
 • tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám  
  • zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.
 1. Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.
   
 2. Obecně se také zkracuje platnost očkovacích certifikátů tak, že od 15. 2. 2022 je platný pouze ten očkovací certifikát, u kterého od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou,
  • zkrácení platnosti očkovacích certifikátů se tedy plošně týká všech osob, které dovršily 18 let,
  • doba platnosti certifikátu se zkracuje na nejvýše 270 dnů od dokončeného očkovacího schématu (2. dávka u dvoudávkových vakcín, 1. dávka u jednodávkových vakcín),
  • osobě, která má posilovací dávku, se doba platnosti očkovacího certifikátu nezkracuje,
  •  pokud osobě uplynula doba platnosti očkovacího certifikátu (tj. 270 dnů od dokončeného očkování) a nemá posilovací dávku, hledí se na ní, jako by nebyla očkovaná, což má důsledky především pro 
   • výjimku z nošení ochranného prostředku pro očkované pedagogické pracovníky
   • o účast na činnostech a službách upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám (vstup na vlek, do ubytovacích zařízení apod.),
   • o právo na 5 PCR testů v měsíci, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

V Hošťálkové 30. 1. 2022                                          Mgr. Dana Černíková

Datum vložení: 21. 2. 2022 11:01
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2022 11:02
Autor: Správce Webu