Základní škola Hošťálková

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí 2019/2020.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí 2019/2020.

Informace ZŠ Hošťálková o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme ze všech předmětů hodnotit prospěch žáků známkami, které budou vycházet:
• z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za období 1. 2. 2020 -10. 3. 2020,
• z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,
• budeme přihlížet k výsledkům žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.


V době, kdy byla uzavřena škola, jsme hodnotili práci žáků z domova jen omezeně. Mysleli jsme si totiž, že se s žáky sejdeme nejpozději do měsíce. Teď se ale situace změnila a je čas upravit přístup k hodnocení výuky na dálku. Většina žáků do konce školního roku nenastoupí, vysvědčení za druhé pololetí však vydat musíme. Dodneška převažující hodnocení (např. motivační jedničky za splnění úkolu, nebo slovní pochvala či komentář, příp. informace o tom, že žák úkol splnil či nesplnil) od 11. 5. 2020 nahradíme známkováním práce žáků z domova tak, jak jsme tomu byli zvyklí před uzavřením školy. Učitelem budete předem upozorněni na to, že se jedná o úkol, který bude hodnocen známkou. Bude to vždy součástí pokynů při zadávání domácích úkolů.

Přeji Vám co nejvíce pěkných známek a věřím, že přes všechny obtíže tento školní rok úspěšně dokončíme.

V Hošťálkové 7. 5. 2020     Mgr. Dana Černíková

 

Datum vložení: 10. 5. 2020 15:51
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2020 15:54
Autor: Správce Webu