Základní škola Hošťálková

Organizační pokyny od pondělí 11. 5. 2020

Organizační pokyny od pondělí 11. 5. 2020

Prezenční účast žáků devátých tříd k přípravě na přijímací zkoušky.

1. Cesta do školy a ze školy:

Žáci se řídí obecnými pravidly stanovenými krizovými opatřeními:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (roušky).
Dodržování odstupů, neshlukování.


2. Vstup do školy:

Hlavní žákovský vstup a vstup od parkoviště budou otevřeny od 7:20.
Žáci 9. A a 9. B – příchod 7:20 – 7:35, žáci bez jakéhokoliv shlukování se přesunou do šaten.
Přezují se v šatně, vydesinfikují ruce, dávkovač na desinfekci je umístěn poblíž učebny dílen a pak se přesunou se do učeben.

Žáci 9. A – učebna 7. B (2. patro), žáci 9. B – učebna 9. B.

Žáci ve společných prostorách nosí roušky. Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.


3. V budově školy:

Ve třídě je připraveno mýdlo, desinfekce, papírové utěrky, při příchodu jsou žáci povinni je použít.
V lavici sedí po jednom, celou docházku dodržují stejný zasedací pořádek.
Na WC chodí žáci po jednou se souhlasem pedagoga nebo asistenta pedagoga.


4. Průběh výuky:

9. A, 9. B: po, čt: 7.35 – 11.15 – 2 hodiny M, 2 hodiny ČJ.
Je možná i individuální konzultace po předchozí domluvě vždy v 11.15 – 12.10. 
Ve třídě se při výuce střídají právě dva vyučující.

Při výuce nemusí žáci nosit roušku, pokud dodržují předepsané rozestupy 1,5 m.

O docházce se vedou záznamy.

Omlouvání se řídí běžnými pravidly omlouvání. V případě, že se žák necítí dobře, zákonný zástupce zavolá do kanceláře školy a žáka omluví.

Výuka bude probíhat do doby přijímacích zkoušek na střední školy.

Strava nebude zajištěna.

Složení skupin je po celou dobu přípravy neměnné a do žádné skupiny nelze zařadit žáka po 11.5. 2020!


6. Ukončení výuky

Po skončení výuky si žáci nasadí roušky a budou odvedeni asistentem pedagoga nebo pedagogem do šaten, kde se bez zbytečného zdržování přezují a opustí budovu školy.

První den žáci odevzdají vyplněné a podepsané prohlášení, které je v příloze i na webových stránkách školy. Bez tohoto dokumentu není možné žáky vpustit do budovy!

Veškeré bezpečností a hygienické pokyny pracovníků školy jsou žáci povinni dodržovat.
 

V Hošťálkové 9. 5. 2020                                                                           Mgr. Dana Černíková

Datum vložení: 10. 5. 2020 14:19
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2020 14:36
Autor: Správce Webu