Základní škola Hošťálková

Konzultace pro žáky 9. ročníků

Konzultace pro žáky 9. ročníků

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je umožněna od 11. května 2020 osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. V několika bodech popíši, jak bude vzdělávání uskutečněno na naší škole.

Účast žáků ve škole není povinná (platí princip dobrovolnosti). Možnost vzdělávání na dálku z domu zůstane zachována.

Žák může do školy docházet, pokud se u něj neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a pokud nesplňuje kritéria rizikovosti, která jsou uvedena v „Čestném prohlášení“.

O dvou výše uvedených skutečnostech budete dodávat škole v den nástupu žáka do školy „Čestné prohlášení“, jehož vzor bude ke stažení na webu školy. Žákovi nebude umožněna osobní účast ve škole, pokud zákonný zástupce nepodepíše čestné prohlášení a žák jej škole nedodá během nástupu do školy.

Žáci budou mít výuku v pondělí a ve čtvrtek od 7.35 do 11.15 vždy 2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka. Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky. Proto je jen pro žáky konající přijímačky. Termín přijímacích zkoušek MŠMT zveřejní v tomto týdnu.

Maximální počet žáků ve skupině je 15, vždy musí být splněny podmínky – jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 1,5 m. Žáci se budou pohybovat po škole v rozestupech  a v rouškách. Ve třídě o nošení roušek rozhodne vyučující. Do školy budou žáci 9. třídy vstupovat průběžně vstupem pro žáky a zadním vstupem od parkoviště v době od 7.20 do 7.30. V průběhu pobytu ve škole si žáci budou mýt a dezinfikovat ruce. Obědy nebudou zajišťovány.

Další podmínkou je, aby byl žák vybaven denně minimálně dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Škola vás bude během tohoto týdne prostřednictvím svých webových stránek informovat organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech: povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení provozní době školy provozu školy a hygienických opatřeních.

Prosím Vás o vyplnění stručného on-line dotazníku, zda máte zájem o to, aby Vaše dítě chodilo od 11. 5. 2020 do školy, nejpozději do 6. 5. 2020. Dotazník je nutné vyplnit, i když zájem nemáte!

Odkaz na dotazník: https://1url.cz/hzqcT

S pozdravem Mgr. Dana Černíková

V Hošťálkové 4. 5. 2020

Datum vložení: 5. 5. 2020 8:16
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2020 9:34
Autor: Správce Webu