Základní škola Hošťálková

Aktuality

#

Preventivní program v 6. A

Datum: 9. 5. 2019

V půlce dubna proběhl v šestých ročnících plánovaný preventivní program s názvem Nemoc jménem šikana.

#

Zdravý životní styl

Datum: 9. 5. 2019

Tak jako každý rok proběhl i letos dvoudenní projektový den, který se týkal zdravého životního stylu.

#

Vztahy ve třídě

Datum: 7. 5. 2019

Dne 6. 5. 2019 proběhl ve třídě 8. A program s názvem „ Vztahy ve třídě“. Pod vedením zkušené lektorky prováděli žáci různé zábavné či pohybové aktivity. Cílem bylo zlepšit nejen vzájemnou komunikaci, ale i uvědomit si, že dobrý kolektiv je pro správné fungování třídy důležitý.

#

Mapa školy 2019 – výsledky dotazníkového šetření

Datum: 6. 5. 2019

Pro zájemce o dění v naší škole zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření. Na jaře 2019 se ho zúčastnili žáci, rodiče a zaměstnanci školy.
Anonymně jste vyplňovali dotazník - Mapa školy. Autorem dotazníků byla společnost SCIO.
Děkujeme za vyplnění dotazníku, za vaše názory a postřehy.
S konkrétními výsledky se můžete seznámit v následujících přílohách.

#

Pozvánka na benefiční akci

Datum: 5. 5. 2019

Benefiční akce „Jonáškovo zábavné odpoledne“, zaměřené na podporu onkologicky nemocných dětí a mládeže.

#

Habsburská Vídeň

Datum: 29. 4. 2019

Dne 12. dubna jsme si museli natočit budík na mnohem dříve, než vstáváme do školy. V pět hodin jsme totiž odjížděli na exkurzi k našim jižním sousedům, do rakouské Vídně. Naším průvodcem byl po celý den PhDr. Pavel Kočí a doprovodem paní učitelky Hrachovcová a Haplová.

#

Velikonoční prázdniny

Datum: 19. 4. 2019

Vedení školy přeje všem žákům a jejich rodičům příjemné prožití velikonočních svátků.

#

Pozvánka na exkurzi s družinou

Datum: 18. 4. 2019

Naučná přírodovědná exkurze národní přírodní rezervace Hůrka a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

#

Jak dopadl zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020?

Datum: 17. 4. 2019

Ředitelka školy vydala rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

#

Přístup do elektronické žákovské a třídnice

Datum: 11. 4. 2019

Přístup do elektronické žákovské knížky a třídnice je snadný. Použijte tlačítko „ŠKOLA ONLINE“.

Zobrazeno 141-150 ze 172