Informace pro rodiče

Ovoce do škol – oznámení rodičům (2)

Vážení rodiče,
naše škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce a zelenina do škol“. 

Školní mléko
Hlavním úkolem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí.  

Ovoce do škol
Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků základních škol. Výrobky jsou dodávány přímo do škol pravidelně po předběžné dohodě. Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit tím jejich zdravotní stav, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Jogurt i ovoce obdrží žáci zpravidla jednou za 14 dnů (obvykle lichý pátek v měsíci, v případě svátků a volna v náhradním termínu) během svačinové přestávky. Proto Vás žádáme, abyste přibalili svým dětem lžičky. Další dovoz proběhne v úterý 26. 9. 2017.

S pozdravem Mgr. Dana Černíková

Další informace