E-Třídnice

Použijte odkaz Dm software

Vážení rodiče, přístup do elektronické žákovské knížky nově přes odkaz DM SOFTWARE. Odkaz je na úvodní straně webu na Nástěnce vpravo nahoře. 

Další informace